Nieuws

Weer vier versnellingsvragen geselecteerd voor leren op maat met ICT

Hoe kunnen we de competenties van leraren op het gebied van onderwijs en ICT vergroten? Hoe kunnen we een leerlijn digitale geletterdheid ontwerpen en deze fasegewijs implementeren? Deze en twee andere vragen zijn woensdag door de toetscommissie geselecteerd als versnellingsvraag. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen de schoolbesturen die deze vragen hebben ingediend bij het vinden van de antwoorden.

Wat zijn versnellingsvragen?

Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector primair onderwijs op grote schaal ICT benut voor het geven van onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet helpen deze vragen te beantwoorden. Resultaten worden met de hele sector gedeeld zodat alle schoolbesturen ervan kunnen profiteren en zij niet ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden. In vijf minuten op de hoogte zijn van wat versnellingsvragen zijn en welk proces ze doorlopen? Bekijk dan het filmpje ‘Van versnellingsvraag naar antwoord’.

De vragen die zijn geselecteerd luiden:

(Klik op de vragen voor meer informatie over de specifieke vragen)

  1. Op welke objectieve wijze is het mogelijk om de leerkrachtcompetenties op het snijvlak van onderwijs en ICT in kaart te brengen en daarmee de professionaliseringsbehoefte van leerkrachtenvast te stellen? – Ingediend door Alpha Scholengroep
  2. Hoe kunnen we binnen ons bestuur door middel van een gedifferentieerde aanpak scholen begeleiden naar gepersonaliseerd leren (voorlopers, middengroep, scholen in opstartfase ICT), zodat alle leerlingen meer onderwijs op maat kunnen krijgen? – Ingediend door OPOD
  3. Hoe kunnen we een leerlijn digitale geletterdheid ontwerpen en deze fasegewijs implementeren? - Ingediend door AWBR.
  4. Hoe kunnen de ATO-scholen zo snel mogelijk losse onderwijsprojecten opnemen in het onderwijsprogramma, waarbij de projecten makkelijk zijn in te wisselen tegen bladzijdes en paragrafen uit lesmethodes die op dezelfde school worden gebruikt? – Ingediend door Stichting Algemeen Toegankelijk Basisonderwijs ’s Hertogenbosch e.o.
    (Deze vraag is goedgekeurd onder voorbehoud dat deze verder wordt aangescherpt zodat de relatie met ICT en de relevantie voor de sector verder duidelijker wordt.)

Vragen en resultaten

De PO-Raad kiest drie keer per jaar nieuwe vragen uit waarmee ze aan de slag gaat. In de eerste drie rondes werden in totaal elf vragen geselecteerd. De vragen hebben inmiddels diverse tussenresultaten opgeleverd. Met de andere vragen zijn deskundigen volop aan de slag. De status van de individuele vragen is te lezen op de speciale webomgeving voor versnellingsvragen. Om zelf een vraag in te dienen of die van een ander te ondersteunen, is het van belang dat u een account heeft (aangemaakt) op Mijn PO-Raad.

Ook een vraag indienen?

Heeft u ook een ICT-dilemma? Dien uw vraag dan in bij de PO-Raad en Kennisnet. Dat kan door dit formulier in te vullen. Scholen kunnen ook in 2016 weer in drie periodes vragen indienen. De eerstvolgende deadline is woensdag 11 mei 2016.

Het proces van het indienen van de vraag tot het vinden van de oplossing duurt drie maanden tot een jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Gedurende deze tijd zijn begeleiders en experts gratis beschikbaar voor het oplossen van de vraag. Vragen indienen kan tot en met 2017. Daarna is hiervoor geen subsidie meer beschikbaar.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten