Nieuws

PO-Raad verbindt zich aan actieplan Academici primair onderwijs

Op vrijdag 13 september hebben de PO-Raad, VSNU, AVS, CNV, AOB, het Netwerk Universitaire Pabo’s en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) zich verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. Dit actieplan bevat vijf missies die bijdragen aan het opleiden, inzetten, behouden en ontwikkelen van academici in het primair onderwijs. Een belangrijk initiatief, zeker omdat onderzoek aantoont dat een derde van de academische leraren het primair onderwijs vroegtijdig verlaat. 

Hannah Bijlsma, voorzitter van de BAB, opende de bijeenkomst met een anekdote. Toen zij haar leerlingen over het actieplan vertelde en hen naar de betekenis vroeg antwoordde een van hen: ,,Als je iets heel graag wilt, dan zet je dat in een plan en dan kun je het snel bereiken". Bijlsma vervolgt: ,,Dat snel bereiken is wellicht wat lastig, maar het feit dat wij hier vandaag het actieplan ondertekenen laat zien dat wij dit ook echt willen." 

De vertegenwoordigers van de deelnemende partijen reageerden instemmend: ,,Academici spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen onderwijs en onderzoek.” en: ,,diverse teams zijn betere teams". Een ander reageerde: ,,In tijden van een lerarentekort moeten we er alles aan doen om alle leraren te behouden.” Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad deed hier zelfs nog een schepje bovenop: ,,De PO-Raad is groot voorstander van meerdere opleidingsroutes naar het beroep leraar. Daarom wil ik hierbij een pleidooi houden voor de ontwikkeling van een academische zij-instroom route.” 

De missies van het actieplan

De vijf missies van het actieplan zijn:

1.    Benutten academische vaardigheden;
2.    Inzet van de academische leerkracht;
3.    Waarborgen professionaliteit;
4.    Routes naar het academisch leraarschap;
5.    Inzet van leerkrachten in opleiding op opleidingsscholen. 

Benieuwd naar de volledige inhoud? Download het actieplan hier

Afsluiting door Paul Kirschner

De bijeenkomst werd afgesloten door een mini hoorcollege van Paul Kirschner, waarin hij dieper inging op de manieren waarin een ‘expert-teacher’ zich kan onderscheiden. Kirschner gaf de aanwezigen inzicht in onderzoek over de invloed van leraren op onderwijs. En welke factoren er spelen om het onderwijs effectiever en efficiënter te maken. Paul Kirschner is de auteur van 'Op de schouders van reuzen' en presenteerde ook kort het boek 'Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek' dat sinds 16 september gratis te downloaden is.    

De PO-Raad over academische leraren
In de Strategische Agenda van de PO-Raad is vastgelegd dat academisch geschoolde leraren hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed weten te vinden en inzichten hieruit in de schoolpraktijk kunnen toepassen. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is. Maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Een academische leraar brengt andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. In de praktijk ziet de PO-Raad dat de vaardigheden van academische leraren helaas niet overal worden benut.

Meer lezen over academische leraren?

Lees het katern met verhalen uit de praktijk en goede voorbeelden over de inzet van academische leraren.