Nieuws

Ondersteuning bij voorbereiding schooljaar 2016-2017

Met het naderende einde van het huidige schooljaar, zijn schoolbesturen volop bezig met de voorbereiding van schooljaar 2016-2017. Een overzicht van nieuwe regels en onderwerpen waarmee rekening gehouden moet worden en een aantal ondersteuningsmiddelen die de PO-Raad hen hierbij biedt.

Regeling personele bekostiging schooljaar 2016-2017 bekend

De Gemiddelde Personele Last (GPL) voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, wordt per schooljaar 2016-2017 verhoogd met 0,228 procent. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors toegenomen.

Hier vindt u de regeling bekostiging 2016/2017 en hier een aangepast indicatief overzicht van bekostigingsmutaties zoals deze voor de komende jaren verwacht worden.

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben op woensdag 27 april een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten.

Het onderhandelaarsakkoord geeft uitvoering aan het Loonruimteakkoord, de Wet werk en zekerheid (op 1 juli vervalt de ketenregeling) en het Sociaal akkoord. De sociale partners zijn op dit moment hun achterban aan het informeren en raadplegen. Wilt u meer informatie over de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord, bekijk dan deze pagina.

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

Om u op weg te helpen bij het maken van een innovatie- en investeringsplan ICT is er een format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT ontwikkeld. Hierin wordt geschetst welke ICT-gerelateerde onderwerpen in zo'n plan horen te staan en welke strategische keuzes op bestuursniveau moeten worden gemaakt. Heeft u al zo’n plan, dan kunt u de zogenoemde Virtuele kritische vriend inschakelen, die met een deskundige blik naar uw plan kijkt.

Schoolvakanties

Hier vindt u het overzicht van de vakanties van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2016-2017.

Roostertool

Om scholen en besturen te helpen bij het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden die er gedaan moeten worden en de beschikbare capaciteit en tijd die de werknemers hebben, biedt de PO-Raad diverse roostertools aan. De tools zijn op deze website te vinden in de Toolbox Werkgeverszaken. Er is een versie beschikbaar voor niet-leden en een versie voor leden van de PO-Raad met extra toelichtende video’s. Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet u zijn ingelogd op mijn.poraad.nl.

UPDATE augustus 2019: Volgens de CAO PO 2019-2020 werken scholen vanaf 1-8-19 met het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan kan per school en zelfs per team verschillend zijn. Om die reden kan er geen roostertool meer gemaakt worden welke voor elke school te gebruiken is.

Meerjarig Integraal Huisvestingsplan

Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Door deze wetswijziging is de verantwoordelijkheid van de besturen voor schoolgebouwen aanzienlijk toegenomen. Het belang van het opstellen van een strategisch meerjaren huisvestingsplan, waarin bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met krimp, leegstand en nieuwbouw, neemt daardoor toe. Om schoolbesturen te ondersteunen bij het formuleren van zo’n strategisch huisvestingsplan, biedt de PO-Raad een aantal hulpmiddelen waarmee scholen bijvoorbeeld de kosten voor de nieuwbouw van een school of de ruimtebehoefte van een school kunnen berekenen.