Nieuws

Betere samenwerking scholen en arbeidsmarktregio's bij realisatie banenafspraak

Met een intentieverklaring geven PO-Raad, VO-raad en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ondersteuning aan scholen en arbeidsmarktregio's om eenvoudig de verbinding met elkaar te vinden. Dit moet leiden tot meer beschikbare plekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Namens de PO-Raad ondertekende voorzitter Rinda den Besten de verklaring.

Tijdens de inspiratiesessie inclusief werkgeverschap & banenafspraak voor de regio Twente van 18 februari vertelden Rinda den Besten en Hein van Asseldonk (vicevoorzitter VO-raad) over het belang van de banenafspraak. Van Asseldonk: ,,Ieder mens groeit als hij van betekenis kan zijn voor anderen. Maar niet iedereen krijgt vanzelfsprekend een goede plek in de samenleving.’’ Den Besten: ,,Iedereen onderschrijft het belang van inclusief werkgeverschap, maar in de praktijk loopt men aan tegen onmogelijkheden en neemt de waan van de dag snel de overhand.’’ Beiden bestuursleden zien daarom het belang van samenwerken: samenwerking tussen schoolbesturen en samenwerking met andere professionals.

Tonnie van Brummen van Werkplein Twente ondertekende namens de arbeidsmarktregio de intentieverklaring: ,,Dit legt vast dat er in de arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is waar een schoolbestuur met al haar vragen over de banenafspraak terecht kan. Het scheelt schoolbesturen veel tijd als zij kunnen werken met één contactpersoon die ervoor zorgt dat zij met de juiste persoon in gesprek komen.’’

Naast één regionaal aanspreekpunt voor schoolbesturen worden in het arrangement praktische voorstellen gedaan voor lokale of regionale afspraken tussen de werkgeversservicepunten en scholen. Lokaal kan zelf worden gekeken waar de behoefte en mogelijkheden zitten en waar de potentie ligt om zo goed mogelijk samen te werken. Die samenwerking moet leiden tot een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving.

PO-Raad en VO-raad organiseren met de betreffende werkgeversservicepunten (WSP) in verschillende regio’s online inspiratiesessies over inclusief werkgeverschap voor schoolbestuurders in primair en voortgezet onderwijs. Den Besten: ,,Je merkt bij zo’n bijeenkomst direct hoeveel je van elkaar kunt leren en hoeveel inspiratie dat geeft. Ik geef dat vuurtje graag door en blijf knokken voor de kansen van alle mensen.’’