Nieuws

Nieuwe impuls functiemix

De PO-Raad werkt samen met de sociale partners en het ministerie van OCW aan het ondersteunen van scholen en schoolbesturen bij het gebruik van de functiemix in het personeelsbeleid. Daartoe hebben ze een brochure gemaakt: 'Doorgroeimogelijkheden in het primair onderwijs'. Daarnaast ontwikkelen ze een praktijkgerichte aanpak in samenwerking met adviesbureaus Berenschot en Edunamics.

Om leerlingen optimale kansen te bieden, is het van belang dat leraren zich blijven ontwikkelen. Als leraren over verschillende specialismen of deskundigheden beschikken, nodigt dat uit om van elkaar te leren. Dat stimuleert de professionele ontwikkeling van leraren en draagt bij aan een lerende organisatie. De functiemix is een van de hulpmiddelen om deze ambitie dichterbij te brengen. Met de functiemix zorgt een schoolbestuur voor verschillende lerarenfuncties binnen een schoolteam.

De brochure is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, HR-medewerkers, leraren en P(G)MR-leden in het primair onderwijs. Deze geeft hen nieuwe handvatten en illustreert de mogelijkheden van het gebruik van de functiemix. De brochure is een eerste stap in het ondersteuningstraject. Komend jaar krijgt dit een vervolg met onder andere praktische werkbijeenkomsten in verschillende regio’s. 

Downloads

4.08 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten