Nieuws

Scholen zoeken steeds vaker invallers via uitzendbureaus

Door het lerarentekort hebben schoolbesturen in steeds meer delen van het land moeite om goede en gekwalificeerde invallers te vinden. Scholen zien zichzelf hierdoor steeds vaker genoodzaakt om uitzendbureaus in te schakelen voor de vervanging van leraren. Dat meldt dagblad Trouw vandaag.

Scholen hebben altijd hun best gedaan om leraren aan zich te binden en zekerheid te geven. Hierdoor heeft 93 procent van de werknemers in het primair onderwijs al een vast contract. Dat is ongeveer het hoogste percentage van alle sectoren in Nederland. Het ware probleem van het lerarentekort ligt vooral bij de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. De PO-Raad ondersteunt de actie van leraren voor meer salaris en minder werkdruk daarom van harte.

Uit een onderzoek van begin dit jaar bleek dat de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs de omvang van het tekort aan vervangers extra zichtbaar heeft gemaakt. De positie van de vervanger in de sector is sinds de Wwz veranderd. Er zijn meer structurele banen voor vervangingswerk ontstaan en het tekort aan vervangers is hierdoor nijpender geworden. In veel regio’s is duidelijk sprake van een verminderd aanbod van leraren en invallers. Daarnaast zijn vervangers selectiever geworden bij het aannemen van werk met een beperkte duur.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten