Nieuws

Trouw: 'Steeds meer juffen, maar helaas in deeltijd'

Dagblad Trouw schrijft dinsdag dat het aantal vrouwen in het primair onderwijs verder stijgt. Uit de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017 van het Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat in 2016 85 procent van het personeel vrouw is; drie jaar eerder was dat 82 procent. Daarmee loopt ook het aantal mensen dat in deeltijd werkt op want vrouwen werken vaker deeltijd dan mannen. 

In de krant wordt de vraag opgeworpen of het lerarentekort op te lossen is door leraren extra te laten werken. In theorie zou dat kunnen als alle leraren een halve dag extra zouden werken, zegt een hoogleraar. Een woordvoerder van de PO-Raad noemt het een illusie dat het tekort verdwijnt door deeltijders te vragen meer uren te maken. 'Dat is vooral een korte termijn oplossing. Het is belangrijk ook te kijken naar de lange termijn. We zullen het vak aantrekkelijker moeten maken. Dat kan onder meer door de salarissen te verhogen en te zorgen voor minder werkdruk.'