Nieuws

Handreikingen en toelichtingen op cao-akkoord 2022

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 een cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. In aansluiting op de tekst van de cao is er een aantal handreikingen en toelichtingen op de afspraken.

PO-Raad en AVS geven in een handreiking tekst en uitleg bij de salarisgarantieregeling uit artikel 5.6 lid 8.

In het voortgezet speciaal onderwijs kregen sommige leraren – en soms ook andere werknemers – een arbeidsmarkttoelage. In de handreiking arbeidsmarkttoelage vso-d lees je waarom deze niet blijft bestaan.

Ook voor leidinggevenden in het primair onderwijs wordt de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht. Daar bovenop wordt extra geïnvesteerd in de beloning voor leidinggevenden. In de toelichting op salarissen van leidinggevenden lees je meer. 

Op basis van vragen en opmerkingen volgen mogelijk nog meer toelichtingen op de cao voor primair onderwijs. Deze cao was alleen gericht op het dichten van de loonkloof. De PO-Raad en de vakbonden spreken op dit moment ook over een reguliere cao voor primair onderwijs. Zodra er daar meer over bekend is, volgt aanvullende informatie.

Onderzoek Fuwa

In het cao-akkoord is afgesproken dat de komende periode een onderzoek wordt uitgevoerd naar de werking van Fuwa-PO voor de functies van (adjunct-)directeuren en OOP. De uitkomsten van dit onderzoek komen wat later dan eerder gehoopt. Sociale partners verwachten de uitkomsten na de zomer.

peuter in kinderopvang

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten