Nieuws

Tekort aan accountants voor onderwijsinstellingen

Verschillende schoolorganisaties hebben last van capaciteitsproblemen bij accountantskantoren. Ze kunnen hun contract niet verlengen of krijgen geen reactie op offerteaanvragen. Naar aanleiding van de signalen hebben de PO-Raad en VO-raad contact gezocht met zowel het ministerie van OCW als de accountantskantoren. 

In de afgelopen zomerperiode konden enkele schoolorganisaties geen verlenging van hun contract met de account afsluiten voor het komende jaar. Oorzaak hiervan is (ook in deze sector) het gebrek aan capaciteit in combinatie met toenemende controleactiviteiten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Hoewel de opzeggingen zich nu met name lijken toe te spitsen bij één kantoor wordt dit capaciteitsprobleem in de volle breedte ervaren door alle accountantskantoren; offerteaanvragen bij andere kantoren worden vaak niet gehonoreerd vanwege gebrek aan capaciteit. Onderwijsinstellingen worden hierdoor gedwongen ook te kijken naar kantoren die niet of nauwelijks (meer) gespecialiseerd zijn in het onderwijs. Accountantskantoren die maar weinig onderwijsinstellingen als klant hadden, hebben zich de afgelopen jaren juist uit de sector teruggetrokken vanwege de terugloop van ervaring en de moeite die het kost de benodigde kennis op peil te houden. Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft dit gesignaleerd.

Wat niet helpt is de verscherpte ‘beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen’ rondom de uiterlijke indiening van het jaarverslag per 1 juli. Hierdoor is een directe korting op de bekostiging bij te late inlevering van het jaarverslag eerder mogelijk, wat voor een extra druk op het proces zorgt.

PO-Raad en VO-raad voeren met het ministerie en de accountantskantoren het gesprek over oorzaken en mogelijke oplossingen. Daarbij brengen we op tafel dat het niet kunnen vinden van een accountant, in beginsel geen consequenties mag hebben voor de bekostiging.

Groepje kinderen overlegt