Nieuws

Schoolteams gaan werkdruk te lijf met onderwijsassistenten en vakleerkrachten

Om de werkdruk aan te pakken, willen schoolteams vooral meer onderwijsassistenten (77%), leerkrachten (60%) en vakleerkrachten (43%) inzetten. Daarnaast zijn ze van plan de administratieve lasten verminderen (35%), meer of betere ICT-middelen aan te schaffen (25%) en conciërges in te zetten (19%). Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder ruim driehonderd schoolbesturen, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.

Om de hoge werkdruk in het primair onderwijs terug te dringen, sloot het PO-Front (PO-Raad, PO in Actie, vakbonden en AVS) met het kabinet in februari het Werkdrukakkoord. Dat gebeurde na diverse stakingen in het hele land. Afgesproken werd dat werkdruk zoveel mogelijk op schoolniveau moet worden aangepakt. De resultaten uit de peiling laten zien waaraan de schoolteams dit geld willen uitgeven. Vanaf schooljaar 2018/2019 is hiermee 237 miljoen euro per schooljaar gemoeid. Dat bedrag loopt op tot structureel 430 miljoen euro in 2022.

De PO-Raad is blij dat scholen hiermee eerste belangrijke stappen kunnen zetten om de werkdruk te verminderen. ,,Het is goed om te zien dat ieder schoolteam hierin zijn eigen keuzes maakt’’, zegt Rinda den Besten. ,,Die vrijheid is belangrijk, want werkdruk aanpakken, is maatwerk.’’

Uit de peiling blijkt verder dat tachtig procent van de schoolbesturen verwacht dat de extra middelen binnen de organisatie zullen helpen om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Wel zet het lerarentekort dit onder druk, ziet de PO-Raad. ,,Het effect van extra handen in de klas wordt meteen minder als je tegelijkertijd leraren tekort komt’’, aldus Den Besten.

Naast minder werkdruk vindt de PO-Raad het daarom ook belangrijk dat leraren in het primair onderwijs beter betaald krijgen. Ondanks de recente salarisstijging, verdienen zij nog altijd 15 procent minder dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs en 10 procent minder dan andere soortgelijke beroepen in de marktsector. Op woensdag 12 september staken daarom de leraren in Zuid-Holland en Zeeland.

NOS en Trouw besteedden maandagochtend aandacht aan de peiling.

Downloads

PDF, 597.57 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten