Nieuws

Veel mannelijke pabo'ers worden geen meester

Bijna twee derde van de mannen met een afgeronde lerarenopleiding voor het basisonderwijs stond in het schooljaar 2016-2017 niet voor de klas. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal  Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel vrouwen dat de pabo heeft afgerond maar geen leerkracht in het basisonderwijs is geworden, is daarentegen slechts 43 procent.

Diversiteit in lerarenteams

De PO-Raad ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling. Een evenredige verdeling van mannen en vrouwen binnen lerarenteams is namelijk belangrijk. Kinderen beleven hun schooltijd anders als er ook mannen voor de klas staan. Zo hebben mannen over het algemeen meer affiniteit met het gebruik van ICT in het onderwijs, vullen ze het bewegingsonderwijs anders in en communiceren ze anders dan vrouwen. Bovendien versterken mannen en vrouwen elkaar in een team. Een lerarenteam zou volgens de PO-Raad daarom idealiter een afspiegeling van de samenleving moeten zijn.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten