Nieuws

Blijf kansrijk adviseren, ook na de eindtoets

Het is een goede zaak dat de normering van de eindtoets 2021 is aangepast. De PO-Raad voorzag dat de eindtoets dit jaar, als gevolg van de coronaperiode, voor leerlingen niet het verschil zou kunnen maken en riep daarom op tot een kansrijk schooladvies voor kwetsbare kinderen. Uit cijfers van de Inspectie blijkt dat een derde van de scholen bij twijfel hoger heeft geadviseerd. Het is nu zaak dat scholen de heroverwegingen ook serieus nemen om alle groep-8ers de kans te geven die ze verdienen. 

Kansrijk adviseren 

,,In zo’n abnormaal jaar als dit schooljaar past aanpassing van de normering”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,De aanpassing bevestigt de noodzaak van onze oproep, begin dit jaar, om kwetsbare leerlingen bij twijfel passend en kansrijk te adviseren: Leerlingen konden dit jaar op de eindtoets niet volledig laten zien wat ze in hun mars hebben. Maar een aangepaste normering is een generieke oplossing die niet voor elke leerling leidt tot de kansen die hij of zij verdient. Nu de uitslagen bekend zijn, verwachten we van scholen dat ze ook kansrijk kijken naar de heroverwegingen.” 

Maak werk van heroverweging 

De Onderwijsinspectie hield een steekproef onder scholen over het schooladvies (dat in maart werd gegeven). Een derde heeft dit jaar vaker dan voorheen bij twijfel hoger geadviseerd. In hetzelfde onderzoek zeggen scholen vaker ‘zachte’ kenmerken te hebben laten meewegen bij het schooladvies, ‘harde’ toetscijfers ontbraken immers.  

Als een eindtoetsscore hoger uitvalt dan het schooladvies, is de school verplicht het advies te heroverwegen. Gemiddeld één op de drie leerlingen heeft recht op heroverweging van zijn schooladvies na het maken van de eindtoets. Dat hoeft niet per se tot bijstelling te leiden. Dat scholen werk maken van deze heroverweging is dit jaar van extra groot belang, schrijft de Inspectie. De PO-Raad is het daarmee eens: passend en kansrijk adviseren blijft van belang in dit uitzonderlijke schooljaar. Uit cijfers blijkt dat er scholen zijn die hun schooladviezen in de afgelopen jaren na heroverweging nooit bijstelden. Zeker voor hen geldt deze oproep.  

Stel het schooladvies bij als de eindtoets daartoe aanleiding geeft: laten we alle kansen bieden aan elk kind. 

Kansrijker stelsel 

Kansrijk adviseren is van belang voor dit cohort leerlingen in het huidige systeem. Maar onze kinderen verdienen een kansrijker onderwijsstelsel, met latere selectie en soepele overgangen.