Nieuws

Schooladvies: hoe zit het nu precies?

Het beeld dat vandaag in het Algemeen Dagblad geschetst wordt over ‘illegale praktijken rond schooladviezen’ op basis van een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) klopt niet helemaal.

Op dit moment is het wel degelijk wettelijk toegestaan dat scholen regionale afspraken maken over schooladviezen. De aangenomen motie van de SP om hier een einde aan te maken is immers nog niet uitgevoerd. Het recht van basisscholen om een meervoudig advies (bijvoorbeeld havo/vwo) te geven weegt echter zwaarder. Ouders kunnen overigens geen meervoudig advies opeisen, alleen de basisschool gaat over haar eigen advies. Zolang de wet niet is aangepast, is er dus geen sprake van ‘illegale praktijken’. 

Hetzelfde geldt voor het onderwijskundig rapport (OKR). Na toelating tot het voortgezet onderwijs is het wel degelijk toegestaan dat basisscholen het OKR verstrekken aan de betreffende middelbare school, bijvoorbeeld om leerlingen met een havo-advies te verdelen over tl/havo, havo en havo/vwo-klassen of om de ondersteuningsbehoefte te bepalen. Maar middelbare scholen mogen het OKR niet opvragen in het kader van toelating, of om het schooladvies in twijfel te trekken. Ook hiervoor is een motie ingediend (om het OKR pas te mogen verstrekken na plaatsing), maar deze is nog niet uitgevoerd.

Belang van het kind

Dat meervoudige adviezen soms uitblijven, tegen het belang van de leerling in, vindt de PO-Raad net als de AVS onwenselijk. Staatssecretaris Sander Dekker riep vorig jaar nog op dat scholen meer meervoudige adviezen moeten geven als zij dat nodig achten. De PO-Raad reageert in de krant dat scholen altijd in het belang van de leerling moeten handelen. Als dat betekent dat voor een kind een meervoudig advies beter is, dan moet het die krijgen. Dat geldt ook voor een enkel advies.

Meer over de overstap naar het voortgezet onderwijs leest u op vanponaarvo.nl.