Nieuws

Toevoeging aan overgangsdossier voor leerlingen groep 8

Minister Arie Slob (Onderwijs) besloot vorige maand dat de eindtoets voor leerlingen in groep acht dit jaar niet doorgaat. Hiermee wordt het initiële advies van de basisschool definitief. In schooljaar 2018-2019 leidde het toetsadvies na heroverweging nog voor 9,4% van de leerlingen tot een bijstelling van het schooladvies. Een bijstelling is door het wegvallen van de eindtoets dit jaar niet mogelijk. Om leerlingen, scholen en ouders tegemoet te komen, kan dit jaar een extra formulier aan het overgangsdossier toegevoegd worden. Zo kunnen zij een verwachte bijstelling meegeven aan de middelbare school.

Voor een deel van de leerlingen werd door de po-school en/of de ouders verwacht dat de uitslag van eindtoets tot bijstelling van het schooladvies zou leiden. Dit was eerder al onderwerp van gesprek, bijvoorbeeld bij het bepalen van het initiële schooladvies. Deze informatie kunnen po-scholen en/of ouders nu meegeven in een formulier dat wordt toegevoegd aan het onderwijskundig rapport.

Het formulier is ontwikkeld door de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs. Po-scholen en/of ouders kunnen hierin aangeven dat zij verwachtten dat de uitslag van de eindtoets zou hebben gezorgd voor een heroverweging van het schooladvies, en een mogelijke bijstelling van het schooladvies naar boven. Ook kan de school in het formulier een plaatsingsadvies voor het soort brugklas voor het voortgezet onderwijs meegeven. De school voor primair onderwijs zorgt voor het versturen van het formulier naar de school voor voortgezet onderwijs.

Mogelijkheden voor vo-scholen

Voor de toelating van leerlingen op een vo-school is het schooladvies leidend. Dit formulier verandert daar niets aan. De minister roept vo-scholen wel op de beschikbare informatie -  en daarmee ook dit formulier – goed te gebruiken. Voor de betrokken partijen is ruimhartig toelaten tot de vo-school en kansrijk plaatsen in de brugklas het uitgangspunt. Hoger plaatsen en eventueel later teruggaan naar het niveau van het initiële advies, wordt door de Inspectie van het Onderwijs niet gezien als afstroom. Wanneer een leerling wél op het niveau blijft van de hogere plaatsing dan telt dit wel mee als opstroom binnen het onderbouwrendement.

OCW en de partners willen de leerlingen die naar een vo-school gaan waar de toelating en/of plaatsing nog niet vaststaat de mogelijkheid op een kansrijke plek bieden. Wij weten dat voor een deel van vo-scholen de toelating en/of plaatsing al vaststaat. Strikt genomen geldt voor deze scholen dat het formulier helaas niet meegenomen kan worden. Toch vragen we die scholen ook serieus naar het formulier te kijken en daar waar het kan nog een aanpassing te doen.

Het formulier voor het overgangsdossier is hier te downloaden. Als het formulier ingevuld is, kan de po-school het toevoegen aan het overgangsdossier. 

Deze extra toevoeging is onderdeel van een aantal maatregelen en aanbevelingen van minister Slob voor een zo goed mogelijke overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Meer weten? Lees dan dit nieuwsbericht

Links & downloads

Brief po- en vo-scholen - De overstap van primair naar voorgezet onderwijs in 2020
160.2 KB
Bijlage voor toevoeging OKR overgang po-vo
69 KB