Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen.

  • Het Openbaar Ministerie wil drie docenten van een basisschool en twee badmeesters vervolgen voor de verdrinking van het Syrische meisje dat vorig jaar na de zwemles dood gevonden werd in een zwembad in Rhenen. Dat meldde de NOS eerder deze maand. De PO-Raad spreekt op nos.nl van een unieke en bijzondere zaak en zal een eventuele vervolging met arendsogen volgen.

  • De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over een wetsvoorstel van de PvdA om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp) afhankelijk te maken van instemming van ouders. De PO-Raad en VO-raad ontvangen geen signalen dat het huidige op overeenstemming gerichte overleg (oogo) onvoldoende is en sluiten zich daarom aan bij het advies van de Raad van State.

  • Passend onderwijs heeft tijd, ruimte en vertrouwen nodig. Dit benadrukten diverse sprekers uit het onderwijsveld gisteren bij het ronde tafelgesprek over passend onderwijs in de Tweede Kamer.

  • In zijn antwoord op Kamervragen van de SP, stelt staatssecretaris Sander Dekker dat de daling van leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo) niet het gevolg is van passend onderwijs. De dalende trend was er al sinds de invoering van Weer Samen Naar School (WSNS) in 1998. Wel hebben veel sbo’s, net als reguliere basisscholen last van krimp. Dekker gaat echter geen extra maatregelen nemen voor het sbo.

  • Steeds meer ouders zoeken juridische hulp om een conflict met de school van hun kind op te lossen, dit meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten zien een forse stijging in het aantal zaken. Het gaat bijvoorbeeld over het onderwijsadvies, pesten of zelfs een schoolreisje.