Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Als gevolg van de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord, is onlangs de regeling personele bekostiging 2015-2016 aangepast. In dit kader zijn ook de begrotingsmodellen in de toolbox aangepast. Een toelichting hierop.

  • Staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat inkomsten en uitgaven in het primair onderwijs nog eens onder de loep nemen, zo beloofde hij de Tweede Kamer donderdag tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Hij speelt daarmee in op de zorgen van diverse partijen over structurele tekorten waar het primair onderwijs mee kampt. De PO-Raad becijferde eerder deze week dat het gat tussen kosten en bekostiging inmiddels is opgelopen tot 754 miljoen euro.

  • De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet bezuinigt op onderwijs-achterstandenbeleid in grote steden, zo bleek donderdag in een debat over de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). De PO-Raad onderschrijft dat en pleit ervoor de bedragen voor achterstandenbeleid voorlopig te bevriezen. Ook moet de verdeling van het geld niet langer worden gestoeld op het opleidingsniveau van de ouders maar op objectieve criteria.

  • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld. De prijsbijstelling ten opzichte van 2015 bedraagt 0,2%. Door vrijval van een tweetal andere budgetten ten gunste van de materiële bekostiging wordt de materiële bekostiging nog eens opgehoogd met in totaal ruim € 30 miljoen.

  • De PO-Raad luidt vandaag de noodklok in het Algemeen Dagblad, waarop diverse regionale media en Radio 1 volgen. Het aantal schoolgaande kinderen daalt, het aantal ontslagen leraren stijgt. De kosten daarvoor lopen voor basisscholen zo hoog op, dat ze belangrijke andere kosten niet meer kunnen dragen. De PO-Raad vraagt hiervoor financiële compensatie van het rijk. 

  • Met de zomervakantie binnen handbereik kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vorige week per Kamerbrief nog een aantal aanpassingen in de wet aan die de positie van het openbaar en het bijzonder onderwijs verder met elkaar in lijn moeten brengen. Ook deden PvdA en ChristenUnie een voorstel om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen voortaan structureel te bekostigen. 

Pagina's