Nieuws

Factsheet en praktijkvoorbeelden beschikbaar voor aanpak van werkdruk

Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen meer informatie over het werkdrukakkoord. In deze factsheet staat beschreven welk proces elke school dient te doorlopen. Het schoolbestuur bewaakt daarbij de kaders en ondersteunt het proces.

Onderwijsvakbonden, kabinet en PO-Raad hebben op 9 februari een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Afgesproken is dat het primair onderwijs vanaf komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgt om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt daarmee volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot een jaarlijks structureel bedrag van 65.000 euro vanaf het schooljaar 2021/2022. Met het Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019 kunt u bekijken op welk bedrag uw school/scholen recht heeft/hebben.

Het proces start in elke school met het gesprek met het team. De inzet van de middelen is echter voor iedere school anders. De ene school wil mogelijk investeren in vakleerkrachten gym of muziek, onderwijsassistenten of een conciërge. Een andere school denkt bijvoorbeeld veel tijd te winnen door de inzet van betere ICT. Lees hier enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie.

De PO-Raad heeft begin deze maand een aantal vragen en antwoorden over het werkdrukakkoord op een rij gezet. Lees hier deze veelgestelde vragen.

Links & downloads

Infographic werkdrukmiddelen
699.25 KB
Praktijkverhalen aanpak werkdruk
2.37 MB
Brief Scholen aan de slag met het Werkdrukakkoord primair onderwijs
303.55 KB