Aan de slag

Zelf aan de slag met taakdifferentiatie en de inzet van onderwijsassistenten

Wil je zelf aan de slag met het inzetten van onderwijsassistenten op je school? Op basis van de literatuurstudie en de ervaringsinterviews doen de onderzoekers van Tilburg University en Wageningen University enkele  voorzichtige aanbevelingen voor de effectieve inzet van taakdifferentiatie.

Onderzoekers Aniek Draaisma, Nienke Woldman en Piety Runhaar van de Wageningen University en Tilburg University verwachten in maart 2021 de resultaten van hun onderzoek naar taakdifferentiatie in het primair onderwijs. Toch hebben ze nu al vast wat adviezen voor de praktijk.

Aanbevelingen inzet onderwijsassistenten

Voor schoolleiders:

 • Zorg voor een duidelijke visie op de rol van onderwijsassistenten in het curriculum
 • Faciliteer de roluitvoering in ruimte, tijd en middelen, maar ook in mogelijkheden ter  professionalisering
 • Faciliteer een duidelijke afstemming tussen onderwijsassistenten en leraren over hun onderlinge taakverdeling
 • Luister goed naar de ontwikkelwensen van onderwijsassistenten en faciliteer deze zo veel mogelijk in tijd en middelen 
 • Stimuleer niet alleen doorstoom naar de pabo maar ook naar associate degree opleidingen (een tweejarige hbo-opleiding tussen mbo-4 niveau en de hbo-bachelor)
 • Maak duidelijk hoe onderwijsassistenten sneller kunnen doorgroeien naar hogere schalen. Gebruik hiervoor de voorbeeldfunctieomschrijvingen die als bijlage bij de nieuwe CAO-PO zijn verschenen.

Voor leraren:

 • Voer regelmatig overleg met onderwijsassistenten over de onderlinge taakverdeling en probeer tegengestelde verwachtingen te voorkomen dan wel op te lossen.

Aanbevelingen inzet taakdifferentiatie

Voor schoolleiders:

 • Maak expliciet welke rollen en taken binnen het primaire proces en binnen de secundaire processen vervuld moeten worden
 • Ga na welke kwalificaties en kwaliteiten nodig zijn om de verschillende rollen en taken te vervullen
 • Betrek teamleden bij het verdelen van rollen en taken en faciliteer dit
 • Faciliteer de rol en taakuitvoering in ruimte, tijd en middelen maar ook in professionaliseringsmogelijkheden
 • Luister goed naar ieders loopbaanwensen en kwaliteiten en probeer de rol- en taakverdeling daar op af te stemmen.

Voor leraren, onderwijsassistenten en lerarenondersteuners:

 • Voer binnen het team regelmatig overleg over de onderlinge rol- en taakverdeling
 • Probeer in de rol- en taakverdeling zoveel mogelijk gebruik te maken van ieders kwaliteiten en ambities.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten