Nieuws

Huidige maatregelen lerarentekort zijn onvoldoende

Het personeelstekort in het primair onderwijs zet de kwaliteit van onderwijs ernstig onder druk, schrijft de PO-Raad in een brief aan Tweede Kamerleden. Het tekort aan leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders loopt steeds sterker op. Morgen gaat de Tweede Kamer in debat over leraren.

Het lerarentekort neemt volgens ramingen de komende jaren alleen maar toe: van ruim 2300 leraren in 2019 naar zo’n 6000 leraren in 2024. De PO-Raad vraagt de Tweede Kamer daarom de volgende maatregelen te nemen.

Aantrekkelijker beroep

Maak werken in het primair onderwijs aantrekkelijker door de salarissen van leraren, ondersteuners en schoolleiders structureel te verhogen en gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs. Jaarlijks is minimaal 600 miljoen euro nodig om de salaristabellen voor leraren in het primair onderwijs te verhogen naar het niveau van het voortgezet onderwijs. Voor het verhogen van salarissen van ondersteunend personeel en schoolleiders is extra geld nodig.

Opleidingsscholen en flexibele opleidingsroutes

Een kwart van de beginnende leraren stopt binnen vijf jaar met lesgeven. De PO-Raad pleit er daarom voor alle aankomende en beginnende leraren samen op te leiden in zogenaamde opleidingsscholen. Lerarenopleidingen en scholen voor het primair onderwijs werken hierbij samen om beginnende leraren ook na het behalen van hun diploma intensief te begeleiden. Betere begeleiding van starters in onze sector zorgt voor minder uitval. De kosten voor opleidingsscholen in alle onderwijssectoren zijn 44 miljoen euro per jaar. In lijn met het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad moeten opleidingsroutes en het bevoegdhedenstelsel flexibeler worden, vindt de PO-Raad. Nieuwe leraren zijn daardoor breder inzetbaar en hebben meer carrièremogelijkheden.

Noodplannen in grote steden

De nood is in de grote steden het hoogst. Het is daarom van groot belang om leraren te behouden, de instroom van nieuwe leraren te bevorderen en ruimte te geven aan vernieuwing in het onderwijs. Een aantal steden heeft hiertoe ook noodplannen ontwikkeld, die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Hier is zo’n 60 miljoen euro voor nodig.

Toekomst van ons onderwijs

Naast de maatregelen die op de korte termijn moeten worden genomen in de aanpak van het lerarentekort vindt de PO-Raad dat het Nederlandse onderwijs toe is aan groot onderhoud. Er is meer nodig om de achteruitgang van het onderwijs te stoppen. Samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties pleit de PO-Raad met Toekomst van ons onderwijs voor verhoging van onderwijskwaliteit, investeringen in onderwijspersoneel en meer samenhang tussen beleid en wetgeving.

Downloads

118.15 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten