Nieuws

Bestuurlijke visitaties in de lift: versterking commissies gezocht!

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij de bestuurlijke visitaties van de PO-Raad. Steeds meer bestuurders zien de toegevoegde waarde. Zo’n dertig procent van de leden van de PO-Raad heeft een bestuurlijke visitatie doorlopen of zich aangemeld voor een toekomstig traject. De PO-Raad zoekt dan ook versterking voor de commissies. 

Over bestuurlijke visitaties

In een bestuurlijke visitatie ontdek je als bestuurder ontwikkelpunten waarmee je je organisatie beter kunt inrichten. Daarnaast reflecteer je met jouw organisatie op het bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van de organisatie én het onderwijs.  

Versterking gezocht

Update 3 maart 2023: voor de voorzitters en secretarissen hebben wij reeds voldoende reacties binnen. Wel zoekt de PO-Raad nog commissieleden. Afhankelijk van je rol ben je per visitatietraject zo’n twee tot drie werkdagen bezig. Hierdoor zijn deze rollen goed te combineren met je huidige baan en bovendien doe je zelf ook waardevolle inzichten op voor je eigen schoolorganisatie en rol. Lees via de bovenstaande linkjes meer over de achtergrond, het profiel, de vergoeding en meld je aan. 

Stijgende lijn in aanmeldingen

De PO-Raad is verheugd dat het animo voor bestuurlijke visitaties groeit. Zo is er voor volgend jaar een record aantal aanmeldingen ontvangen. Maar liefst 56 schoolbesturen gaan dan van start met een bestuurlijke visitatie. En ook voor 2024 zijn de eerste aanmeldingen al binnen. Dit is waardevol voor de sector, de vereniging en de individuele schoolbesturen. Lees bijvoorbeeld het interview met Karen Peters over wat de bestuurlijke visitatie haar organisatie heeft opgeleverd.
 

Bestuurlijke visitatie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten