Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • In België ontstond gisteren ophef toen een intern document over ‘radicaliserende kinderen’ op een basisschool in het Vlaamse Ronse uitlekte. Voor ondersteuning bij het signaleren van radicalisering binnen het onderwijs en het aan de orde stellen van dit soort moeilijke thema’s in de klas, verwijst de PO-Raad naar de themapagina over radicalisering van de Stichting School & Veiligheid.

  • Met kunst- en vliegwerk is het de meeste scholen gelukt om voldoende leraren te vinden voor elke klas. Dat concludeert de NOS na een rondgang langs basisscholen in Midden-Nederland, de regio die vandaag aan het nieuwe schooljaar is begonnen. De PO-Raad houdt haar hart vast bij de eerstvolgende griepgolf.

  • Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in de concepttekst voor het regeerakkoord. De PO-Raad maakt zich vooral zorgen over of er überhaupt voldoende leraren overblijven om kinderen het Wilhelmus te kunnen leren.

  • De ontwikkel- en testfase van het lerarenregister moeten het komend schooljaar zorgen dat de gefaseerde invoering in schooljaar 2018-2019 van start kan gaan. Dat hebben de bewindslieden van OCW vlak voor de zomervakantie gemeld.

  • Verkeerd schoolmeubilair leidt tot een groeiend aantal nek- en rugklachten bij basisschoolleerlingen, zo kopt het Algemeen Dagblad vandaag. Houdingexperts slaan alarm. De PO-Raad vindt dat scholen dit signaal serieus moeten nemen, maar wijst er ook op dat scholen nu al moeite hebben om rond te komen. 

  • De bekostiging in het primair onderwijs loopt uit de pas met de eisen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie van de sector. Aanvullende eisen en ambities zorgen voor hogere kosten die niet gedekt worden door het beschikbare geld. Daarnaast heeft het primair onderwijs te maken met een lerarentekort en een groeiende ontevredenheid over het salaris en werkdruk van leraren.

  • Vanaf 1 augustus aanstaande doorlopen alleen grote fusies van scholen en besturen nog een inhoudelijke fusietoets met advies van een onafhankelijke commissie. Voor kleinere fusies gaat een snellere en lichte toets gelden; voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen helemaal geen toets. De PO-Raad hoopt dat hiermee op korte termijn meer ruimte ontstaat voor noodzakelijke fusies, maar is nog steeds van mening dat de toets afgeschaft moet worden voor het primair onderwijs.

  • Geen traditionele klassen van leerlingen in één groep maar grotere units van tientallen kinderen; niet alleen leraren aan het roer, maar ook onderwijsondersteuners, specialisten, ouders en vrijwilligers. ‘Unitonderwijs’ is een interessante manier om het onderwijs anders te organiseren maar het is een misverstand dat dit het lerarentekort oplost, waarschuwt de PO-Raad.

  • Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van ICT voor het onderwijs, maar toont zich amper bereid hiervoor zelf actie te ondernemen, zo blijkt uit een Kamerbrief. En dat terwijl de Onderwijsraad er onlangs op wees dat de overheid een belangrijke rol heeft bij onder meer het regelen van goed internet voor scholen. Scholen draaien hier nu vooral zelf voor op. PO-Raad en VO-raad vinden dit teleurstellend.

  • De invoering van een wettelijk quotum voor de banenafspraak leidt juist niet tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid vraagt aan een nieuw kabinet om een aantal knelpunten weg te nemen, zodat de banenafspraak beter realiseerbaar is.

Pagina's