Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het kabinet neemt vandaag, 24 juni, nieuwe besluiten over de coronamaatregelen. Hoewel de besluiten vooral impact hebben op het voortgezet onderwijs, zijn er ook voor het primair onderwijs consequenties. 

  • De Tweede Kamer wil dat de regering bij de curriculumherziening de ‘eerste en hoogste prioriteit geeft aan de basiskennis- en vaardigheden Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap’. Een meerderheid stemde in met een motie van D66 en CDA die dit moet regelen. Daarnaast wil de Kamer dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs.  

  • Inclusiever onderwijs heeft als stip op de horizon dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking. De Onderwijsraad bracht vandaag een advies uit om onderwijs inclusiever te laten worden. De PO-Raad steunt het advies en is blij dat de Onderwijsraad zich uitspreekt en richting kiest voor inclusiever onderwijs.

  • In samenwerking met Stichting School & Veiligheid lanceert de PO-Raad vandaag de Quickscan Burgerschap. De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor basisscholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het burgerschapsonderwijs in hun school. Ook stellen we graag onze ambassadeurs voor Burgerschap op de Basisschool aan je voor. 

  • Nu iedereen de mogelijkheden én tekortkomingen van online onderwijs heeft ervaren is het tijd voor reflectie en visievorming. Reis met je team naar 2035 in de online workshop BLOOM en verken samen het onderwijs van de toekomst. Plan hem nu in voor volgend schooljaar! 

  • Met een tekort van 13 procent in het regulier onderwijs en 20 procent in het speciaal onderwijs staat de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in Almere onder druk. Eind mei presenteerden de schoolbesturen uit Almere hun noodplannen voor de aanpak van het lerarentekort aan minister Slob. Welke uitdagingen liggen er voor Almere en welke oplossingsrichtingen stellen zij voor? Een interview met Herbert Griffioen, voorzitter College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG). 

  • De commissie Herijking Canon van Nederland heeft op 22 juni de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). De Canon bestaat uit vijftig vensters met ‘belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien’.

  • Om inzicht te krijgen in de praktijk van de uitvoering van het Bestuursakkoord ontvangt binnenkort een selectie van de scholen en schoolbesturen uit het primair onderwijs het verzoek om een beknopte internetenquête in te vullen. 

  • Kinderen dreigen de dupe te worden van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het aantal ww-aanvragen groeit en steeds meer ouders raken in de financiële problemen. Om te voorkomen dat kinderen ‘het kind van de rekening’ worden van de coronacrisis biedt Sam& gezinnen met een laag besteedbaar inkomen een helpende hand. Naast ouders kunnen ook leraren, schoolleiders en schoolbestuurders een aanvraag indienen.

  • Daniël Troost is leraar groep 8 op openbare basisschool de Sluis in Anna Paulowna, die in 2016 fuseerde met PCB de Regenboog. De actualiteit rondom Black Lives Matter, de dood van George Floyd en de protesten wereldwijd bereikt de kinderen in Daniëls klas via het nieuws, specifiek via Nieuwsbegrip en het Jeugdjournaal. Vóór de actualiteit van de afgelopen weken is discriminatie niet als dusdanig onderwerp van gesprek geweest, omdat het niet speelt in de klas. De vraag die centraal stond bij gesprekken die wel al plaatsvonden in zijn kring van loungebanken is 'vind jij dat je het recht hebt jezelf boven een ander te stellen?'. De conclusie gelukkig altijd 'nee'.

Pagina's