Veel mannelijke pabo'ers worden geen meester

Bijna twee derde van de mannen met een afgeronde lerarenopleiding voor het basisonderwijs stond in het schooljaar 2016-2017 niet voor de klas. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal  Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel vrouwen dat de pabo heeft afgerond maar geen leerkracht in het basisonderwijs is geworden, is daarentegen slechts 43 procent.

Diversiteit in lerarenteams

De PO-Raad ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling. Een evenredige verdeling van mannen en vrouwen binnen lerarenteams is namelijk belangrijk. Kinderen beleven hun schooltijd anders als er ook mannen voor de klas staan. Zo hebben mannen over het algemeen meer affiniteit met het gebruik van ICT in het onderwijs, vullen ze het bewegingsonderwijs anders in en communiceren ze anders dan vrouwen. Bovendien versterken mannen en vrouwen elkaar in een team. Een lerarenteam zou volgens de PO-Raad daarom idealiter een afspiegeling van de samenleving moeten zijn.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 oktober 2016

Nieuwscategorieën