Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • Scholen die 10-14 onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie. Dit experiment is gestart omdat 10-14-initiatieven kampen met beperkingen in de inzetbaarheid van leraren: wie een po-bevoegdheid heeft mag alleen leerlingen die onder het po vallen lesgeven, leraren die bevoegd zijn voor het vo mogen enkel hun ‘eigen’ vak lesgeven. Het experiment teambevoegdheid biedt ruimte.

  • Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de indexatie van de personele bekostiging voor 2020 iets hoger is dan het eerder afgegeven percentage op basis waarvan de cao is afgesloten. Het kabinet reserveert daarnaast extra geld om de bijgestelde leerlingenprognose te dekken. Het kabinet zegt echter maar een klein deel toe van het geld dat nodig lijkt voor de aanpak van het lerarentekort. De Voorjaarsnota 2020 is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • Deze zomer moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laten weten dat de NVWA pas per 1 januari 2021 gaat handhaven. Schoolbestuurders hebben hierover een e-mail ontvangen.

  • De Tweede Kamer stemde donderdag voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, komt minister Slob tot de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om de motie uit te voeren.

  • Vandaag opende het overgrote deel van de basisscholen in Nederland weer de deuren voor leerlingen. Deze ‘eerste schooldag’ verliep over het algemeen gemoedelijk en goed. 

  • Vandaag openen de scholen in het po hun deuren weer. De PO-Raad is blij dat de scholen weer op kunnen starten. Wel realiseren we ons dat er nu nieuwe uitdagingen op scholen en schoolbesturen afkomen. De PO-Raad blijft scholen en schoolbesturen ondersteunen bij de uitdagingen die bij het opstarten komen kijken.

  • De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Daarnaast gaat minister Arie Slob (Onderwijs) kijken naar de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters.

  • Op 16 maart 2020 sloten de schoolgebouwen. In rap tempo moest er overgeschakeld van fysiek onderwijs naar lesgeven op afstand. Dit heeft veel van scholen gevraagd, ook voor de projectleiders van de innovatievragen rondom Onderwijs en ICT was het hard werken. "In een aantal weken doorlopen we een digitalisering waar we normaal jaren over hadden gedaan", aldus één van de projectleiders. 

  • Nu scholen hun deuren op 11 mei weer openen adviseert de Rijksoverheid kranen goed door te spoelen. Het water in de waterleidingen heeft lange tijd stilgestaan. De kwaliteit van het water gaat hierdoor achteruit. Daardoor bestaat de kans dat de legionellabacterie in het water zit. 

  • Tijdens het debat van 29 april 2020 in de Tweede Kamer over het onderwijs en de coronacrisis dienden Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) een motie in waarbij zij diplomering op basis van school-eigen toetsen mogelijk willen maken voor vso-scholen zonder examenlicentie. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van het vso, zoals de PO-Raad en LECSO. Allen geven zij aan geen voorstander te zijn van het schrappen van het college-examen en diplomering op basis van school-eigen toetsen. Ook laten scholen weten dat niet voor alle leerlingen toetsgegevens beschikbaar zijn.

Pagina's