Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs maken zich zorgen over de toenemende discrepantie tussen de bekostiging en de kosten van het onderwijs. Hoe verhouden de kosten die een gemiddelde basisschool moet maken voor goed onderwijs zich tot het geld dat wordt ontvangen? De PO-Raad laat dit onderzoeken door SEO Economisch Onderzoek.

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 gepubliceerd. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de komende accountantscontrole.

  • Niet al het geld voor passend onderwijs voor het jaar 2015 is uitgegeven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch betekent dit niet dat alle samenwerkingsverbanden die geld over hebben het niet goed doen. Het is verstandig om reserves te hebben voor mogelijke tegenvallers, aldus Dekker.

  • Sinds 1 juli 2016 vervangt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) de Regeling beleggen en belenen van 2010. Als gevolg hiervan zijn schoolbesturen per 1 oktober 2016 verplicht om een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe regeling. In dit bericht leest u meer over deze eisen en kunt u een handreiking voor het opstellen van een treasurystatuut downloaden.

  • Scholen op de kaart groeit in populariteit, zowel bij scholen en besturen als bij bezoekers van de website zoals ouders. In een jaar tijd groeide het aantal besturen in het primair onderwijs dat gebruik maakt van Scholen op de kaart van 66 procent naar 80 procent. Bijna 70 procent van de besturen zet de beschikbare rapportages uit zijn eigen ManagementVenster ook echt actief in bij het sturen op de eigen onderwijskwaliteit of bij zijn verantwoording.

  • De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt voor het verantwoorden van de financiële positie van een schoolbestuur in het primair onderwijs. Er is voor leden van de PO-Raad nu een vernieuwde versie van deze handreiking beschikbaar. 

Pagina's