Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus zorgt steeds voor een nieuwe realiteit. Een die veel vraagt van het onderwijs. De meest actuele informatie is te vinden op lesopafstand.nl/weeropschool.nl. Op deze website vind je het onderwijs-gerelateerde coronanieuws, verschillende veelgestelde vragen, en informatie en handreikingen rondom relevante thema's.

Heb je vragen? Kijk vooral eerst bij de veelgestelde vragen op lesopafstand.nl/weeropschool.nl. Staat jouw vraag er niet tussen? Schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad kunnen aanvullende vragen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, bekostiging, huisvesting, medezeggenschap en hoofdlijnen van het onderwijsbeleid stellen bij de Juridische Helpdesk

Herstel na corona 

Zoek je praktische ondersteuning bij herstel na corona? Op Samen Slimmer PO vind je tips en voorbeelden voor het in beeld brengen van leerlingen, het uitwerken van effectieve interventies en het inrichten van je schoolorganisatie. 

 

Trefwoorden

Alle inhoud binnen dit thema

Laatste nieuws

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Herstel na corona

Bekijk ondersteuning vanuit de PO-Raad en andere organisaties bij herstel na corona op samenslimmerpo.nl.

Weer Op School

Alle actuele informatie voor schoolbesturen en scholen rondom het coronavirus - protollen, posters, etc. - vind je op weer op school.

Ministerie OCW

Op de pagina van het ministerie vind je o.a. handige onderwijsbulletins en veelgestelde vragen.

Nederlands Jeugdinstituut over corona

Handige informatie voor kinderen, ouders, professionals en gemeenten over corona

Veelgestelde vragen

 • Waar moeten we rekening mee houden als een een ex-werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer voor bepaalde tijd in dienst komt op grond van tijdelijke gelden (NPO)?

  Een werknemer die in dienst was voor onbepaalde tijd, kan een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd met dezelfde werkgever, wel dient de werkgever er dan rekening mee te houden dat de Ragetlie-regeling mogelijk van toepassing kan zijn. De Ragetlie-regeling houdt in dat indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, eenmaal wordt voortgezet door een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt. Dit betekent voor werkgevers die op deze wijze een arbeidsovereenkomst met werknemers aangaan, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een rechtsgeldige wijze op dient te zeggen. De Ragletie-regeling is niet meer van toepassing als er een periode van meer dan 6 maanden tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd heeft gezeten. Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen van toepassing. De Ragetlie-regeling geldt niet als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op initiatief van de werkgever is beëindigd door opzegging bij UWV of door ontbinding is beëindigd. De Ragletie-regeling geldt wel als er sprake is geweest van een opzegging door wederzijds goedvinden. Tevens is de Ragetlie-regeling is niet van toepassing indien de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer op grond van een daartoe strekkend beding. De Ragetlie regel is in de wet geregeld in artikel 7:667 lid 4 BW. 

 • Ik heb tijdelijk een vervanger gehad voor een corona-afwezige. Op welke grond kan ik de uitkeringskosten van die vervanging melden bij het Participatiefonds?

  Dat hangt ervan af of je de corona-afwezige als ziek hebt aangemerkt, of dat die gebruikmaakt van buitengewoon verlof.

  Gaat het om vervanging van iemand op buitengewoon verlof (artikel 8.8 cao PO 2018-2019, of artikel 8.7 cao PO 2019-2020), dan kun je een vergoedingsverzoek indienen op artikel 4:31 van het reglement PF, onder de daar geldende voorwaarden.

  Is de corona-afwezige als ziek aangemerkt, dan kan gebruik worden gemaakt van artikel 4:27 van het reglement PF, onder de daar geldende voorwaarden.

  Meer informatie vind je op de site van het Participatiefonds

 • Een aantal leraren wil op vakantie naar een land waarvoor het reisadvies 'oranje' geldt. Wat is het advies van de PO-Raad?

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat vanaf 15 juni het reisadvies aangepast wordt. Vanaf dat moment is het weer mogelijk op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU/Schengenzone. Het reisadvies voor deze landen wordt aangepast van 'oranje' (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Vakantiereizen naar landen buiten het EU/Schengengebied worden voorlopig afgeraden. Raadpleeg voor de meest actuele informatie de website Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Mag ik mijn werknemer verbieden om op vakantie te gaan naar een risicogebied?

  Negatief reisadvies ('rood') of noodzakelijke reizen ('oranje')
  Een werkgever mag ervan uitgaan dat een werknemer geen reis maakt naar landen waarvoor 'code rood' of 'code oranje' geldt (zie hiervoor het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Gaat een werknemer toch naar zo’n gebied, dan wordt een quarantaine van twee weken bij terugkomst dringend aangeraden.

  Omdat een werknemer vooraf weet dat hij/zij bij terugkomst in quarantaine moet, kan het zijn dat de werknemer zijn werk niet (volledig) kan verrichten omdat hij of zij fysiek op school aanwezig moet zijn. In dat geval kan gesteld worden dat het niet-werken voor risico van werknemer komt, met als gevolg dat geen recht op loon bestaat. Het is verstandig de werknemer voor vertrek hierover schriftelijk te informeren. 

  Veiligheidsrisico’s (geel) of geen bijzondere veiligheidsrisico’s (groen)

  Naar landen met 'code geel' of 'code groen' kan gereisd worden, ook als dat niet noodzakelijk is. Vakantie wordt beschouwd als een niet-noodzakelijke reis. Een werknemer kan daarom vakantie genieten in deze landen. 

  Bekijk voor meer veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus www.weeropschool.nl