Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus zorgt voor een nieuwe realiteit. Een die veel vraagt van het onderwijs. De meest actuele informatie is te vinden op weeropschool.nl. Op deze pagina vind je het onderwijs-gerelateerde coronanieuws, verschillende veelgestelde vragen, en informatie en handreikingen rondom relevante thema's.

Wat doet de PO-Raad?

De eerste maanden van de coronacrisis verstuurden we een update per mail aan onze leden met het laatste nieuws met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tevens is een peiling uitgezet onder besturen en organiseren we belrondes om goed zicht te krijgen waar leden tegenaan lopen. Denk hierbij aan hoe noodopvang vormt krijgt, hoe het gaat met kwetsbare kinderen, de samenwerking met kinderopvang, gemeenten, zorgpartners. Die input nemen we telkens mee in onze overleggen met OCW. Daarnaast overlegt de PO-Raad regelmatig (digitaal) met haar leden over zaken zoals de protocollen en andere voor het onderwijs relevante zaken.

Evenementen afgelast

Alle evenementen tot 1 september zijn afgelast. Per bijeenkomst bekijken we met de collega's en de leden of en hoe we sommige van die bijeenkomsten (digitaal) doorgang kunnen laten vinden. 

Kantoor gesloten

Het kantoor van de PO-Raad is vanaf donderdag 19 maart tot nader order gesloten. De medewerkers werken vanuit huis door. Dit geldt ook voor onze receptiemedewerkers. Hierdoor kan het zijn dat de PO-Raad minder goed bereikbaar is de komende weken. Je kunt ons goed bereiken via mail. Hier kun je contactopnemen met onze collega's.

Trefwoorden

Alle inhoud binnen dit thema

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Weer Op School

Alle actuele informatie voor schoolbesturen en scholen rondom het coronavirus - protollen, posters, etc. - vind je op weer op school.

Ministerie OCW

Op de pagina van het ministerie vind je o.a. handige onderwijsbulletins en veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb tijdelijk een vervanger gehad voor een corona-afwezige. Op welke grond kan ik de uitkeringskosten van die vervanging melden bij het Participatiefonds?

  Dat hangt ervan af of je de corona-afwezige als ziek hebt aangemerkt, of dat die gebruikmaakt van buitengewoon verlof.

  Gaat het om vervanging van iemand op buitengewoon verlof (artikel 8.8 cao PO 2018-2019, of artikel 8.7 cao PO 2019-2020), dan kun je een vergoedingsverzoek indienen op artikel 4:31 van het reglement PF, onder de daar geldende voorwaarden.

  Is de corona-afwezige als ziek aangemerkt, dan kan gebruik worden gemaakt van artikel 4:27 van het reglement PF, onder de daar geldende voorwaarden.

  Meer informatie vind je op de site van het Participatiefonds

 • Een aantal leraren wil op vakantie naar een land waarvoor het reisadvies 'oranje' geldt. Wat is het advies van de PO-Raad?

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat vanaf 15 juni het reisadvies aangepast wordt. Vanaf dat moment is het weer mogelijk op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU/Schengenzone. Het reisadvies voor deze landen wordt aangepast van 'oranje' (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Vakantiereizen naar landen buiten het EU/Schengengebied worden voorlopig afgeraden. Raadpleeg voor de meest actuele informatie de website Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Mag ik mijn werknemer verbieden om op vakantie te gaan naar een risicogebied?

  Negatief reisadvies ('rood') of noodzakelijke reizen ('oranje')
  Een werkgever mag ervan uitgaan dat een werknemer geen reis maakt naar landen waarvoor 'code rood' of 'code oranje' geldt (zie hiervoor het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Gaat een werknemer toch naar zo’n gebied, dan wordt een quarantaine van twee weken bij terugkomst dringend aangeraden.

  Omdat een werknemer vooraf weet dat hij/zij bij terugkomst in quarantaine moet, kan het zijn dat de werknemer zijn werk niet (volledig) kan verrichten omdat hij of zij fysiek op school aanwezig moet zijn. In dat geval kan gesteld worden dat het niet-werken voor risico van werknemer komt, met als gevolg dat geen recht op loon bestaat. Het is verstandig de werknemer voor vertrek hierover schriftelijk te informeren. 

  Veiligheidsrisico’s (geel) of geen bijzondere veiligheidsrisico’s (groen)

  Naar landen met 'code geel' of 'code groen' kan gereisd worden, ook als dat niet noodzakelijk is. Vakantie wordt beschouwd als een niet-noodzakelijke reis. Een werknemer kan daarom vakantie genieten in deze landen. 

  Bekijk voor meer veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus www.weeropschool.nl 

 • Groep 8 wil toch graag op meerdaags schoolreisje naar Gelderland. Kan de school verantwoordelijk gesteld worden als kinderen toch ziek worden?

  Een school heeft naar de leerlingen een afgeleide verplichting tot zorg. Deze zorgplicht van een school naar leerlingen geldt ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid. Het is niet alleen een verplichting op en rond een school, maar ook tijdens een schoolreisje of een uitje. 

  Als werkgever heb je tevens een zorgplichtnaar de werknemers, dit houdt in dat je zorg dient te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een werkgever dient de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op te volgen, maar ook actief te controleren of werknemers zich aan de aanwijzingen houden. Het zal voor een werknemer moeilijk zijn om aan te tonen dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden, maar hij wordt hierbij door de wet geholpen als een werkgever niet voldoet aan de zorgplicht. Daarom is het als werkgever belangrijk aan de zorgplicht te voldoen.

  In de Q&A is het volgende opgenomen:

  Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM.

  We adviseren om te kijken naar alternatieven voor het schoolreisje.