Weblogs

  • De dag nadat de Onderwijsinspectie de zorgelijke woorden uitsprak dat het minder goed gaat met het Nederlandse onderwijs en dat de kwaliteit van scholen flink verschilt, zat ik aan tafel in de Tweede Kamer. We spraken over nieuwe kerndoelen en de noodzaak hiervan. Aan zo'n tafel lijkt het alsof we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan in de discussie over waar het heen moet met ons onderwijs.

  • Terwijl elders in het land vier mensen een nieuw akkoord proberen te smeden, blikken wij nog eens terug op onze eigen ‘cao-coalitie’. Bemiddelaar Hans Borstlap sprak na afloop van de laatste cao-onderhandelingen niet alleen zijn twijfel uit of dit dichtgetimmerde resultaat zijn werk als flankerend instrument voor de bedrijfsvoering zou kunnen doen, hij zei óók: ‘PO-Raad en vakbonden, jullie moeten echt gaan werken aan jullie relatie.’

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt wethouder Rene Peeters uit Almere waarom hij het belangrijk vindt dat in schoolteams naast leraren ook bijvoorbeeld verpleegkundigen worden opgenomen.

  • Aanstaande donderdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Het is voor het eerst dat ik de verkiezingen en het gevolg ervan ook in mijn werkzame leven zo intensief beleef. Natuurlijk heb ik altijd al vanuit een onderwijsbril de verkiezingen gevolgd. Maar dit keer heeft het – ook al ging het in debatten teleurstellend weinig over onderwijs – meer impact op mijn dagelijks functioneren. Met welke Kamerleden krijgt de PO-Raad straks te maken? Wat betekenen de mogelijke coalities voor onze sector? En met welke bewindspersonen hebben we straks overleg?

  • De kou is uit de lucht, de lente staat weer voor de deur. Heerlijk. Maar zit je in een slecht geventileerd klaslokaal, dan zie je die zon liever weer achter de wolken verdwijnen. Zo’n warme, zuurstofarme ruimte vóélt niet alleen bedompt, Deens veldonderzoek toont aan dat één graad temperatuurverschil tot 3,5 procent prestatieverlies leidt. 

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt groepsleerkracht en ICT-coördinator Thijs Roovers waarom hij vindt dat leraren meer salaris zouden moeten verdienen.

  • Afgelopen vrijdag heeft de PO-Raad met de VO-raad, de Onderwijscoöperatie, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om tot een herziening van de kerndoelen te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De aanpak van deze ‘coördinatiegroep’ moet het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032 gaan vormen. En wat mij betreft de échte start van de actualisering van het curriculum.

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertellen Eva Naaijkens en Martin Bootsma hoe zij in 2016 met hun idee voor de Alan Turingschool een wedstrijd wonnen en dit idee vervolgens wisten uit te voeren. Dat ging niet zonder slag of stoot.

  • Per vandaag neemt Anko van Hoepen het vicevoorzitterschap van de PO-Raad over van Simone Walvisch. In zijn eerste blog in deze functie kijkt Anko terug op zijn samenwerking met Simone en gaat hij in op de verbindende kracht van de PO-Raad.

  • Een tijdje geleden kreeg ik een brief van Eva, een studente die de deeltijdpabo deed. Ze had een universitaire master gehaald in een sociale wetenschap en daarna pas bedacht dat ze wilde lesgeven in het basisonderwijs. Ze schreef zich in voor een driejarige (!) deeltijdopleiding, waarbij niet gekeken werd naar haar vooropleiding. Hoe kan een lerarenopleiding leraren opleiden die straks adaptief onderwijs moeten geven, terwijl de opleiding zelf geen rekening houdt met verschillen?

Pagina's