Weblogs

  • Het primair onderwijs staat vandaag een bijzondere en belangrijke dag te wachten. Te beginnen met vanochtend, als lessen op veel basisscholen in het land een uur later starten. Geen leuke maatregel, want het stelt scholen en ouders voor een flinke organisatorische klus. Maar wel een maatregel die volkomen te begrijpen is. Extra investeringen in het primair onderwijs voor een beter salaris en minder werkdruk voor leraren zijn hard nodig. En het wordt tijd dat de politiek dat nu eens gaat inzien.

  • Terwijl ik dit schrijf, hebben 129.106 mensen de petitie ondertekend voor een beter salaris en minder werkdruk voor leraren in het po. Slechts veertigduizend stemmen zijn nodig om de Tweede Kamer erover te laten spreken. Op de school van mijn dochters, onder ouders, maar ook onder leraren in het vo: overal waar ik kom, hoor en zie ik veel steun voor onze sector. Voor zover ik weet kwamen nog nooit eerder zoveel mensen op voor de positie, het werkplezier en de waardering van onze PO-leerkrachten.

  • Op vrijdag 16 juni organiseren we ons congres ‘Kleurrijk in onderwijs’. Op het programma staan onder meer een keynote van Ernst Hirsch Ballin over onderwijsvrijheid, vijf masterclasses, vijftien workshops en zeven sessies. En daar kan vanaf vandaag een nieuwe spreker aan worden toegevoegd: staatssecretaris Sander Dekker. Waarom dit goed én slecht nieuws is, zal ik hieronder proberen uit te leggen.

  • Nederland is één van de weinige landen in West-Europa waar kinderen pas op vierjarige leeftijd samen naar school gaan. Grote kans dat ik met deze eerste zin al uw irritatie heb gewekt. Hoezo ‘pas’? Wil de PO-Raad de leerplicht nóg eerder in laten gaan? Laat die peuters toch met rust!

  • De dag nadat de Onderwijsinspectie de zorgelijke woorden uitsprak dat het minder goed gaat met het Nederlandse onderwijs en dat de kwaliteit van scholen flink verschilt, zat ik aan tafel in de Tweede Kamer. We spraken over nieuwe kerndoelen en de noodzaak hiervan. Aan zo'n tafel lijkt het alsof we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan in de discussie over waar het heen moet met ons onderwijs.

  • Terwijl elders in het land vier mensen een nieuw akkoord proberen te smeden, blikken wij nog eens terug op onze eigen ‘cao-coalitie’. Bemiddelaar Hans Borstlap sprak na afloop van de laatste cao-onderhandelingen niet alleen zijn twijfel uit of dit dichtgetimmerde resultaat zijn werk als flankerend instrument voor de bedrijfsvoering zou kunnen doen, hij zei óók: ‘PO-Raad en vakbonden, jullie moeten echt gaan werken aan jullie relatie.’

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt wethouder Rene Peeters uit Almere waarom hij het belangrijk vindt dat in schoolteams naast leraren ook bijvoorbeeld verpleegkundigen worden opgenomen.

  • Aanstaande donderdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Het is voor het eerst dat ik de verkiezingen en het gevolg ervan ook in mijn werkzame leven zo intensief beleef. Natuurlijk heb ik altijd al vanuit een onderwijsbril de verkiezingen gevolgd. Maar dit keer heeft het – ook al ging het in debatten teleurstellend weinig over onderwijs – meer impact op mijn dagelijks functioneren. Met welke Kamerleden krijgt de PO-Raad straks te maken? Wat betekenen de mogelijke coalities voor onze sector? En met welke bewindspersonen hebben we straks overleg?

  • De kou is uit de lucht, de lente staat weer voor de deur. Heerlijk. Maar zit je in een slecht geventileerd klaslokaal, dan zie je die zon liever weer achter de wolken verdwijnen. Zo’n warme, zuurstofarme ruimte vóélt niet alleen bedompt, Deens veldonderzoek toont aan dat één graad temperatuurverschil tot 3,5 procent prestatieverlies leidt. 

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt groepsleerkracht en ICT-coördinator Thijs Roovers waarom hij vindt dat leraren meer salaris zouden moeten verdienen.

Pagina's