Weblogs

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op mijn.poraad.nl geven zij hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog gaat kersvers AB-lid Thea Meijer, voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht, in op de rol van onderwijs bij het creëren van een samenleving waarin álle jongeren zich thuis voelen.

  • Vijfendertig jaar geleden beschreef etholoog Frans de Waal de verhoudingen in een groep apen in het toenmalige Burgers Dierenpark. In deze blog geeft vicevoorzitter Simone Walvisch aan hoe belangrijk het is in elke organisatie een goed machtsevenwicht te vinden, en ook dat gezonde tegenkracht nodig is om de boel scherp te houden. Dat betekent echter niet dat iedereen dezelfde bevoegdheden moet hebben. 

  • Vergeleken met de onderwijsstelsels van de meest welvarende landen van de wereld presteert het Nederlandse onderwijs over de gehele linie goed. Zo bleek ook dit jaar weer uit het rapport Education at a Glance, een publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze eerste editie van 'Geef het krijtje door' blikt scheidend secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs Hans van der Vlist terug op de afgelopen vijf jaar. 

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op mijn.poraad.nl geven zij hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog gaat kersvers AB-lid Hans Kelderman, voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting, in op vragen rondom passend onderwijs. Zijn boodschap: passend onderwijs gaat werken, maar niet met 'elke leerling zijn eigen bijsluiter'.

  • In de aanloop naar de verkiezingen en het nieuwe schooljaar brachten wij onlangs opnieuw het verwachte lerarentekort onder de aandacht. Als we niets doen, hebben we in 2020 duizenden leraren te weinig. Een oproep aan de politiek. Er kwamen veel positieve reacties op, maar we kregen ook kritiek, omdat het weer eens over geld ging. Alsof het onderwijs Rupsje Nooit Genoeg is. Eén van onze voorgestelde oplossingen: laat zien dat je de leraar serieus neemt door een fatsoenlijk salaris. 

  • Nu de scholen uit regio’s Midden en Noord op volle toeren draaien en ook regio Zuid bezig is met de laatste voorbereidingen voor hun start volgende week, kunnen we schooljaar 2016-2017 voor geopend verklaren! Ik kijk ernaar uit, want het belooft in verschillende opzichten een ontzettend boeiend en spannend schooljaar te worden.

  • Het leuke van het einde van het schooljaar is niet alleen dat de zomervakantie voor de deur staat, het is ook altijd een periode van positieve energie. Waar we door het jaar heen opgaan in ons dagelijks werk en bezig zijn met wat we nog allemaal willen en moeten, maken we aan het einde de balans op en vieren we ook samen wat er gelukt is.

  • Vanuit mijn rol als leerkracht van groep 7/8 maak ik vele beslissingen. Laat ik een kind wiebelen op zijn stoel als het betrokken is? Zal ik de middelbare school afraden om drie drukke leerlingen samen in één brugklas te plaatsen, of juist niet? Welke woorden kies ik om mijn schooladvies uit te leggen aan een leerling en zijn ouders? In onze onderwijscultuur is samenwerken een veelbesproken thema, maar daarmee niet vanzelfsprekend, constateert Tom Kroon. 

  • Natuurlijk wist ik van kindermishandeling en van directeuren en IB-ers die er ‘s avonds wakker van liggen. De feiten en cijfers spreken voor zich. In Zuid-Limburg hebben we een conferentie georganiseerd voor 18 gemeenten en alle partijen die te maken hebben met kindermishandeling. Doel van de conferentie was ontmoeten, verbinden en delen van kennis. We hebben een prijs uitgereikt aan juf Babs, een kleuterjuf die al 40 jaar op een school in een achterstandswijk in Heerlen werkt; zij biedt zowel de leerlingen als de ouders structuur. Juf Babs is een lieve ‘pittbull’ die niet doorbijt en ook niet loslaat.

Pagina's