Weblogs

  • Vanuit mijn rol als leerkracht van groep 7/8 maak ik vele beslissingen. Laat ik een kind wiebelen op zijn stoel als het betrokken is? Zal ik de middelbare school afraden om drie drukke leerlingen samen in één brugklas te plaatsen, of juist niet? Welke woorden kies ik om mijn schooladvies uit te leggen aan een leerling en zijn ouders? In onze onderwijscultuur is samenwerken een veelbesproken thema, maar daarmee niet vanzelfsprekend, constateert Tom Kroon. 

  • Natuurlijk wist ik van kindermishandeling en van directeuren en IB-ers die er ‘s avonds wakker van liggen. De feiten en cijfers spreken voor zich. In Zuid-Limburg hebben we een conferentie georganiseerd voor 18 gemeenten en alle partijen die te maken hebben met kindermishandeling. Doel van de conferentie was ontmoeten, verbinden en delen van kennis. We hebben een prijs uitgereikt aan juf Babs, een kleuterjuf die al 40 jaar op een school in een achterstandswijk in Heerlen werkt; zij biedt zowel de leerlingen als de ouders structuur. Juf Babs is een lieve ‘pittbull’ die niet doorbijt en ook niet loslaat.

  • Het kan zijn dat het geheugen een vertekend beeld geeft, maar ik heb het gevoel dat het schaakspel dat voorafging aan ons laatste cao-onderhandelingsakkoord, nooit eerder zó ingewikkeld was. Het was niet één schaakspel, maar we schaakten noodgedwongen op heel veel borden tegelijk!

  • Volgende week woensdag (18 mei) spreekt de Tweede Kamer over het vervolg van Onderwijs2032. In dit debat zal een door de Onderwijscoöperatie bepleite verdiepingsfase - bestaande uit een dialoog onder leraren en een door een regiegroep geleide inhoudelijke verdieping van het advies - centraal staan. Na een periode van kritiek op het proces om tot herziening van het curriculum te komen, zou deze verdiepingsfase moeten leiden tot ,,een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep’’.

  • Vanaf volgende week starten tienduizenden kinderen met het maken van de (digitale) eindtoets. Sinds 2015 is gelukkig niet deze toets, maar het schooladvies dat zij voor 1 maart hebben gekregen, leidend voor toelating tot de middelbare school. Wel dient de eindtoets als een objectieve second opinion. Het blijft dus een spannend moment voor hen, waarbij ik ze natuurlijk ontzettend veel succes wens!

  • Kinderen werken met een tablet, anderen zijn een robot aan het programmeren. In de ene groep is iedereen in alle rust aan het werk, in de andere klas zijn kleuters flink aan het bouwen. Buiten op het plein is volop activiteit. Een rondje door een school, leerkrachten even zien, met kinderen praten, sfeer proeven. En dat mag je nog 'werken' noemen ook!

  • De laatste tijd is er veel gepraat over het onderwijs in 2032: de leerling van nu zal dan de arbeidsmarkt betreden. Hoe bereiden wij deze leerling hier zo goed mogelijk op voor? Een belangwekkend onderwerp dat bij mij ook de vraag oproept: hoe ziet de sector primair onderwijs er dan uit in 2032? Of liever, hoe willen wij dat de sector eruit ziet in de toekomst, zodat we onderwijs kunnen realiseren dat we allemaal noodzakelijk en gewenst vinden?

  • De afgelopen week stonden de media er weer bol van: het schooladvies. Sinds vorig schooljaar is het advies van de basisschool bepalend voor toelating tot de middelbare school. Dat maakt nieuwe krachten los in de sector. Dat basis- en middelbare scholen onderling afspraken maken over een goede afstemming juich ik toe, zolang het belang van de leerling daarbij centraal staat. 

  • Slechts een op de drie nieuwkomers in Nederland heeft na tien jaar een betaalde baan van minimaal dertig uur in de week. Velen van hen zijn langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat leidt tot verkwisting van menselijk kapitaal, las ik in het onlangs verschenen rapport ‘Geen tijd te verliezen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog vertelt Wim Schut waarom hij het jammer vindt dat hij in 2032 niet meer mee mag doen. 

Pagina's