Nieuws

Grijp je kans: interessante bijeenkomsten in 2019

Ook in dit nieuwe schooljaar organiseert de PO-Raad, in sommige gevallen met partners, weer een grote verscheidenheid aan bijeenkomsten, debatten, trainingen en conferenties. In discussie over de houdbaarheid van artikel 23? Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht? Leren zelfevalueren? Meer weten over het verduurzamen van jouw schoolgebouw? Samen werken aan het samenspel tussen bestuur en intern toezicht? Hieronder hebben we ter inspiratie enkele bijeenkomsten met uiteenlopende thema's op een rijtje gezet. In de agenda kun je alle bijeenkomsten vinden.

 • Onderwijspoort: heilige huisjes
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf, schoolleiders
  Save the date! Op maandag 28 oktober 2019 organiseert de PO-Raad Onderwijspoort in Nieuwspoort, Den Haag. In Onderwijspoort gaat de PO-Raad in gesprek met de politiek, bestuurders, opleiders en sociale partners. Dit keer is het thema: Heilige Huisjes. We gaan met elkaar in debat over o.a. schaalgrootte en meer.
   
 • Kennisbijeenkomst arbeidsrecht voor bijzonder en openbaar onderwijs
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf
  Het arbeidsrecht is de afgelopen jaren volop in verandering. De regels wijzigen voortdurend en de komst van nieuwe wetgeving maakt dat kennis snel veroudert. In de kennisbijeenkomst op 10 oktober brengt mr. Willem Lindeboom van Brussee Lindeboom Advocaten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.
   
 • Landelijk Congres Informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf, schoolleiders
  Goed en bewust omgaan met informatiebeveiliging en privacy (IBP) op school is belangrijk. Maar hoe kunnen scholen dit goed regelen? Op woensdag 9 oktober staat IBP centraal op het Landelijk Congres IBP, georganiseerd door Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad. Alle actuele ontwikkelingen over IBP komen aan bod en deelnemers krijgen praktische handvatten om direct te kunnen starten.
   
 • Informatiebijeenkomsten Bestuurlijke visitatie
  Interessant voor: Bestuurders
  Bestuurlijke visitatie is een mooie manier om als schoolbestuur te reflecteren op onderwijskwaliteit. Daarom organiseert de PO-Raad informatiebijeenkomsten over bestuurlijke visitatie door het hele land. Een beleidsadviseur van de PO-Raad zal je alles vertellen over het traject, daarnaast deelt een schoolbestuurder zijn of haar ervaringen met bestuurlijke visitatie. Er starten ook Lerende netwerken om de zelfevaluatie van visitatie samen met collega’s op te pakken.
   
 • Praktijkbijeenkomsten verduurzaming schoolgebouwen
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf
  Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. Tijdens de regiobijeenkomsten van het Innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen kun je meer leren over de onderwerpen die relevant zijn voor jouw specifieke situatie.
   
 • Diverse leerkringen en werksessies 'Regie op onderwijskwaliteit'
  Interessant voor: Bestuurders
  Voor bestuurders die samen willen werken aan de volgende stap in hun kwaliteitszorg organiseert en faciliteert de PO-Raad diverse werksessies. Ze faciliteert daarnaast nieuwe en bestaande leerkringen waarin een vaste groep schoolbesturen bij elkaar komt om met elkaar onderwijsvraagstukken rondom duurzame onderwijsverbeteringen te analyseren en gerichte stappen te zetten tot verbetering, zoals Leren en Waarderen met Biesta en Regie op Onderwijskwaliteit voor beginnende bestuurders. Deze leerkringen komen in ieder geval zes keer bij elkaar. 
   
 • Ontwikkelgroep schoolbestuurders en intern toezicht
  Interessant voor: Bestuurders, leden van intern toezicht
  Hoe pak je als schoolbestuurder en intern toezicht de regie op onderwijskwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de nieuwe ontwikkelgroep die de PO-Raad organiseert in het najaar van 2019. In de ontwikkelgroep werken schoolbestuurder en leden van intern toezicht samen aan een effectief samenspel om zo de regie te voeren op onderwijskwaliteit.
   
 • Landelijke conferentie ‘Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)’
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf, schoolleiders
  Op steeds meer plaatsen in het land wordt gewerkt aan het nauwer verbinden van speciaal en regulier onderwijs. We weten dat er op veel plaatsen in het land behoefte is aan informatie en uitwisseling van kennis en ervaringen op dit gebied. Daarom wordt op 20 september een landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs. 
   
 • Auditorenscholing
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf, schoolleiders
  Hoe kun je schoolzelfevaluaties en audits in je bestuur en binnen je scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Je leert het op de auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met verschillende educatieve partners aanbiedt. De eerste trainingen starten al in september.
   
 • Kennisgroepen
  Interessant voor: Bestuurders, bovenschoolse staf, schoolleiders
  In diverse kennisgroepen kun je meepraten over alle ontwikkelingen op een specifiek terrein, zoals financien en bovenschoolse ICT-coördinatoren. Enerzijds worden de deelnemers geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds vormen de mensen een belangrijke graadmeter voor de PO-Raad. Tevens is een belangrijke functie gelegen in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan collega’s.
Save the dates voor onze leden:

Regiobijeenkomsten
Tussen 24 september en 4 oktober organiseert de PO-Raad weer acht regiobijeenkomsten. Een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over strategisch bestuurlijke thema’s in het primair onderwijs. Ook zijn de regiobijeenkomsten nauw verbonden aan de Algemene Ledenvergaderingen van de PO-Raad. Zo kan er een vervolg gegeven worden aan reeds gemaakte afspraken of worden er juist onderwerpen geagendeerd ter voorbereiding op de komende ALV.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de PO-Raad nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 21 november 2019 vanaf 13.00 uur (inlooplunch 12:00) in de Flint in Amersfoort. De agenda bestaat uit een besluitvormend deel en een deel waarin ruimte is voor een inhoudelijke dialoog.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten