Taal & rekenen

Taal en rekenen zijn de fundamenten van het primair onderwijs. In de referentieniveaus is vastgelegd wat een leerling op dat gebied precies moet kunnen. De PO-Raad gelooft dat ons taal- en rekenonderwijs zal verbeteren als we evidence informed gaan werken: het koppelen van wetenschap en onderwijspraktijk. Ook kan een school leren van haar eigen resultaten en het eigen onderwijs verbeteren. 

Meisje knutselt

Onze standpunten

Curriculumontwikkeling

Houd de kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling aan het eind van zijn basisschoolcarrière per vak moet kennen en kunnen, op gezette tijden tegen het licht. 

Om leerlingen voor te bereiden op de toekomst, moet het onderwijs toekomstbestendig gehouden worden. Daarom moeten de kerndoelen op gezette tijden tegen het licht gehouden worden. Maar zorgen voor toekomstbestendig onderwijs betekent ook: leraren en schoolleiders die zich verder blijven ontwikkelen.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Actueel