ICT organiseren

Als een school ICT wil gaan inzetten in het leerproces en hiervan optimaal wil profiteren, is het verstandig om als uitgangspunt de eigen onderwijsvisie te nemen. ICT moet deze visie ondersteunen en daarnaast handen en voeten geven. Leraren, schoolleiders en bestuurders en ouders in de medezeggenschap beslissen hierover mee. Ook moet de infrastructuur in school op orde zijn zodat leerlingen en onderwijspersoneel van computers en internet gebruik kunnen maken. Daarnaast moeten er moeten voldoende digitale, adaptieve leermiddelen beschikbaar zijn. Kortom, een goede inzet van ICT, vraagt om het goed organiseren ervan.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Stimuleert samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen en ondersteunt deze met regie en kennisontwikkeling middels het creëren van een landelijk platform;
 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien in de juiste infrastructuur (ICT, mensen, middelen);
 • Faciliteert en stimuleert een inkoopcoöperatie van schoolbesturen, zodat zij goed en betaalbaar digitaal lesmateriaal, software, devices en goed internet kunnen inkopen.

Zie ook de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021.

Concreet ondersteunt de PO-Raad bijvoorbeeld de oprichting van SIVON, de ICT-inkooporganisatie voor het primair onderwijs. Hierbij zoekt PO-Raad naar manieren om schoolbesturen gezamenlijk infrastructuur en leermiddelen te laten inkopen zodat zij kosten kunnen besparen en niet allemaal individueel ingewikkelde inkooptrajecten in te hoeven gaan.
Door SIVON te steunen dragen we op scholen bij aan een goede ICT-infrastructuur en nemen we eventuele (financiële) barrières bij de inzet van digitale leermiddelen en ICT toepassingen weg.  

Via www.slimmerlerenmetict.nl en de Toolbox ICT op deze website deelt de PO-Raad kennis, tools en inzichten zodat scholen en schoolbesturen van elkaar kunnen leren.

De PO-Raad en VO-Raad leiden namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat leermiddelen op grote schaal in het onderwijs kunnen worden ingezet. Leidraad bij de regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Daarin hebben zij de eisen en wensen van het scholenveld geformuleerd als het gaat om modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal.

Meer weten?

Voor vragen over digitale leermiddelen kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs terecht bij:

 • Beleidsadviseur Anouk Folstar (Leren met ICT, ICT organiseren, Slimmer leren met ICT)

Voor veel achtergrondinformatie kunt u terecht bij Kennisnet.

Laatste nieuws

 • Zet je ICT in binnen je school of bestuur? En wil je graag een volgende stap zetten, of leren van anderen? Houd ‘Samen Slimmer Leren’ dan in de gaten. Dit nieuwe programma van de PO-Raad stimuleert de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs. De resultaten hiervan kun je vinden op www.slimmerlerenmetict.nl.

 • Digitale leermiddelen worden mogelijk goedkoper. De Europese Commissie besloot dinsdag dat de btw voor digitale publicaties omlaag gaat van 21 naar 6 procent. De vraag is nu of ook digitale leermiddelen hiertoe behoren. De PO-Raad maakt zich hier al jaren hard voor. Het hoge belastingtarief staat investeren in moderne, digitale leermiddelen in de weg.

 • Het Algemeen Dagblad schrijft dat honderden basisscholen last hebben van een storing bij ‘digitale leshulp’ Snappet. In een reactie laat de PO-Raad weten veel voordelen te zien van digitale leersystemen. Voorwaarde is dat het wel moet werken en de benodigde infrastructuur op orde is.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Inspiratie, praktijkvoorbeelden en oplossingen voor innovatieve vraagstukken

Veelgestelde vragen

 • Devices: huren, leasen of kopen? En hoe zit het met afschrijving?

  Veel scholen willen dat leerlingen in de klas kunnen beschikken over een device - zoals een tablet, Chromebook of laptop - bijvoorbeeld voor het gebruik van digitale leermiddelen of voor samenwerken. Maar als de keuze voor een device eenmaal is gemaakt, ontstaat de volgende vraag: huren, leasen of kopen?

  Doelstelling en kosten op termijn

  2 vragen zijn belangrijk bij de keuze voor huren, leasen of kopen: met welk doel zet je het device in en hoe lang heb je het nodig?

  • huren: relatief de duurste optie. Je kunt een device het beste alleen huren voor korte, verkennende projecten, zoals een pilot van een paar maanden
  • leasen: financieel en praktisch gezien de meest gunstige optie, omdat de leasemaatschappij het beheer en de reparaties op zich neemt. De kosten zijn vooraf bekend. Deze kunnen in sommige gevallen hoger lijken dan bij het kopen van devices, maar dat is afhankelijk van hoeveel beheer en reparatie er nodig is. Bij leasen heeft de school daar geen omkijken naar
  • kopen: alleen een optie als de school bereid is het risico en de kosten van beheer en reparatie zelf op zich te nemen. Doe dit alleen als je dat zelf efficiënter kunt doen dan een leasemaatschappij. Daarnaast kan het een uitdaging zijn om de apparaten na het gebruik weer te verkopen - bij leasen wordt ook dit uit handen genomen

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Waar moet ik op letten bij de keuze van een device?

  Veel scholen willen dat leerlingen in de klas een device hebben, zoals een tablet, Chromebook of laptop. Ze kunnen hierop bijvoorbeeld digitale leermiddelen gebruiken of met klasgenoten samenwerken. Bij de keuze voor het type device is het belangrijk om vanuit de onderwijsvisie te bepalen welke aspecten doorslaggevend zijn en daarover met alle betrokkenen te overleggen: schoolleider, teamleiders en leraren, ict coördinator en beheerders.

  Keuze baseren op gebruik device

  Bedenk eerst waarvoor leerlingen het device precies zullen gebruiken en baseer daar je keuze op. Als de school al bepaalde leermiddelen, methodes en software heeft, onderzoek dan eerst of deze werken op het beoogde device. Houd ook de toekomstvisie in het oog: welke software of leermiddelen wil de school in de toekomst gebruiken en op welke devices werken die?

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoeveel capaciteit heeft mijn internetverbinding nodig?

  Een goede internetverbinding is een onmisbare schakel in het onderwijs van vandaag. Bijvoorbeeld om het gebruik van digitale leermiddelen mogelijk te maken. Voor veel scholen is het nog onduidelijk hoeveel capaciteit hun internetverbinding precies nodig heeft - dat maakt de keuze voor een provider en het inkopen van internet een ingewikkelde klus.

  Speelruimte en flexibiliteit

  Bepaal allereerst wat de behoefte aan connectiviteit is op school. Probeer in te schatten hoeveel leerlingen gebruikmaken van devices. Houd daarbij niet alleen rekening met de huidige behoefte of de behoefte in de nabije toekomst. Om mee te kunnen gaan met nieuwe technologische ontwikkelingen in het onderwijs heeft de school speelruimte en flexibiliteit in bandbreedte nodig.

  De verwachting is dat de benodigde bandbreedte binnen 3 jaar flink zal stijgen door een groei in het gelijktijdig gebruik van devices, de adoptie van digitaal leermateriaal en eventuele groei in leerlingenaantallen. Daarbij stijgt de behoefte aan upload-bandbreedte sneller dan de behoefte aan download-bandbreedte.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.