ICT organiseren

Wil je dat ICT echt werkt in de klas? Neem dan je onderwijsvisie als uitgangspunt. Op basis daarvan wordt duidelijk wat nodig is aan ICT-infrastructuur, apparatuur, (leer)middelen, ondersteuners en opleidingen. De PO-Raad zet zich in voor de ontwikkeling van meer variatie en kwaliteit in het aanbod van (adaptieve) leermaterialen. 

Vanuit je visie

Een visie op onderwijs, en dus ook de afgeleide visie op ICT, ontwikkel je met elkaar: Leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders in de medezeggenschap. Wat vinden we belangrijk, wat willen we kinderen leren en hoe kan ICT daaraan bijdragen? Hieruit volgt de invulling van ICT: de computers en devices, het soort (digitale) leermiddelen en de benodigde internetverbindingen. Ook training en opleiding zijn belangrijk, want kunnen alle leraren met de nieuwe middelen werken? En is er voldoende ondersteuning aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van iCoaches? 

Technische randvoorwaarden

De PO-Raad zet zich in voor snelle, veilige, schaalbare en daarmee toekomstvaste verbindingen. De overheid heeft hier ook extra geld voor vrijgemaakt. Zo werkt inkoopcoöperatie SIVON aan een dienst externe connectiviteit waarmee besturen een betrouwbare en veilige internetverbinding tot aan de voordeur kunnen krijgen. 

Inkoop van leermiddelen

Voor steeds meer leervragen bestaat tegenwoordig een (digitaal) leermiddel. Dat is voor sommige leerlingen ook broodnodig, zoals blinde en slechtziende kinderen of nieuwkomers. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatieve leermaterialen echter een uitdaging. Scholen en besturen vinden het soms lastig om aan te geven wat ze precies nodig hebben (‘vraagarticulatie’) en voor ontwikkelaars en uitgeverijen is het een opgave om materiaal te maken dat voor hen rendabel is. 

Bij de inkoop van middelen biedt het door de PO-Raad en VO-Raad ontwikkelde Programma van Eisen 2.0 handvatten aan zowel scholen als ontwikkelaars. Daarin staan de eisen en wensen van scholen voor modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien van de juiste ICT-infrastructuur; 
 • Zet zich in voor de ontwikkeling van voldoende, kwalitatieve (digitale) leermaterialen 
 • Overlegt met leveranciers en ontwikkelaars van (digitale) leermiddelen over de wensen van scholen en besturen; 
 • Ondersteunt de ontwikkeling van SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair onderwijs, en draagt zo bij aan de ontwikkeling van een goede ICT-infrastructuur en het wegnemen van eventuele (financiële) barrières bij de inzet van digitale leermiddelen en ICT toepassingen; 
 • Werkt aan de randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs. 

Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

SIVON

De PO-Raad steunt de ontwikkeling van de coöperatieve vereniging SIVON - Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland. Hierin werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een stabiele ICT-infrastructuur en kwalitatieve ICT-voorzieningen voor scholen in Nederland. De leden van SIVON delen hun kennis en expertise op ICT-gebied, informatiebeveiliging, privacy en leermiddelen en leeromgeving. Daarnaast bundelen ze hun marktvragen en trekken ze gezamenlijk op naar leveranciers. Dit levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op, en het bespaart tijd en energie. 

Meer weten?

Ga naar het platform www.slimmerlerenmetict.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij de Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseur Ilona Goessens (projectleider Vaardige leraren & flexibele leermiddelen) en Anouk Folstar (beleidsadviseur onderwijs & ICT). 
Een mail sturen naar slimmerlerenmetict@poraad.nl kan ook. We helpen je graag verder! 
 

 

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Inspiratie, praktijkvoorbeelden en oplossingen voor innovatieve vraagstukken

Veelgestelde vragen

 • Devices: huren, leasen of kopen? En hoe zit het met afschrijving?

  Veel scholen willen dat leerlingen in de klas kunnen beschikken over een device - zoals een tablet, Chromebook of laptop - bijvoorbeeld voor het gebruik van digitale leermiddelen of voor samenwerken. Maar als de keuze voor een device eenmaal is gemaakt, ontstaat de volgende vraag: huren, leasen of kopen?

  Doelstelling en kosten op termijn

  2 vragen zijn belangrijk bij de keuze voor huren, leasen of kopen: met welk doel zet je het device in en hoe lang heb je het nodig?

  • huren: relatief de duurste optie. Je kunt een device het beste alleen huren voor korte, verkennende projecten, zoals een pilot van een paar maanden
  • leasen: financieel en praktisch gezien de meest gunstige optie, omdat de leasemaatschappij het beheer en de reparaties op zich neemt. De kosten zijn vooraf bekend. Deze kunnen in sommige gevallen hoger lijken dan bij het kopen van devices, maar dat is afhankelijk van hoeveel beheer en reparatie er nodig is. Bij leasen heeft de school daar geen omkijken naar
  • kopen: alleen een optie als de school bereid is het risico en de kosten van beheer en reparatie zelf op zich te nemen. Doe dit alleen als je dat zelf efficiënter kunt doen dan een leasemaatschappij. Daarnaast kan het een uitdaging zijn om de apparaten na het gebruik weer te verkopen - bij leasen wordt ook dit uit handen genomen

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Waar moet ik op letten bij de keuze van een device?

  Veel scholen willen dat leerlingen in de klas een device hebben, zoals een tablet, Chromebook of laptop. Ze kunnen hierop bijvoorbeeld digitale leermiddelen gebruiken of met klasgenoten samenwerken. Bij de keuze voor het type device is het belangrijk om vanuit de onderwijsvisie te bepalen welke aspecten doorslaggevend zijn en daarover met alle betrokkenen te overleggen: schoolleider, teamleiders en leraren, ict coördinator en beheerders.

  Keuze baseren op gebruik device

  Bedenk eerst waarvoor leerlingen het device precies zullen gebruiken en baseer daar je keuze op. Als de school al bepaalde leermiddelen, methodes en software heeft, onderzoek dan eerst of deze werken op het beoogde device. Houd ook de toekomstvisie in het oog: welke software of leermiddelen wil de school in de toekomst gebruiken en op welke devices werken die?

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoeveel capaciteit heeft mijn internetverbinding nodig?

  Een goede internetverbinding is een onmisbare schakel in het onderwijs van vandaag. Bijvoorbeeld om het gebruik van digitale leermiddelen mogelijk te maken. Voor veel scholen is het nog onduidelijk hoeveel capaciteit hun internetverbinding precies nodig heeft - dat maakt de keuze voor een provider en het inkopen van internet een ingewikkelde klus.

  Speelruimte en flexibiliteit

  Bepaal allereerst wat de behoefte aan connectiviteit is op school. Probeer in te schatten hoeveel leerlingen gebruikmaken van devices. Houd daarbij niet alleen rekening met de huidige behoefte of de behoefte in de nabije toekomst. Om mee te kunnen gaan met nieuwe technologische ontwikkelingen in het onderwijs heeft de school speelruimte en flexibiliteit in bandbreedte nodig.

  De verwachting is dat de benodigde bandbreedte binnen 3 jaar flink zal stijgen door een groei in het gelijktijdig gebruik van devices, de adoptie van digitaal leermateriaal en eventuele groei in leerlingenaantallen. Daarbij stijgt de behoefte aan upload-bandbreedte sneller dan de behoefte aan download-bandbreedte.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.