ICT organiseren

Wil je dat ICT echt werkt in de klas? Neem dan je onderwijsvisie als uitgangspunt. Op basis daarvan wordt duidelijk wat nodig is aan ICT-infrastructuur, apparatuur, (leer)middelen, ondersteuners en opleidingen. De PO-Raad zet zich in voor de ontwikkeling van meer variatie en kwaliteit in het aanbod van (adaptieve) leermaterialen. 

Vanuit je visie

Een visie op onderwijs, en dus ook de afgeleide visie op ICT, ontwikkel je met elkaar: Leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders in de medezeggenschap. Wat vinden we belangrijk, wat willen we kinderen leren en hoe kan ICT daaraan bijdragen? Hieruit volgt de invulling van ICT: de computers en devices, het soort (digitale) leermiddelen en de benodigde internetverbindingen. Ook training en opleiding zijn belangrijk, want kunnen alle leraren met de nieuwe middelen werken? En is er voldoende ondersteuning aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van iCoaches? 

Technische randvoorwaarden

De PO-Raad zet zich in voor snelle, veilige, schaalbare en daarmee toekomstvaste verbindingen. De overheid heeft hier ook extra geld voor vrijgemaakt. Zo werkt inkoopcoöperatie SIVON aan een dienst externe connectiviteit waarmee besturen een betrouwbare en veilige internetverbinding tot aan de voordeur kunnen krijgen. 

Inkoop van leermiddelen

Voor steeds meer leervragen bestaat tegenwoordig een (digitaal) leermiddel. Dat is voor sommige leerlingen ook broodnodig, zoals blinde en slechtziende kinderen of nieuwkomers. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatieve leermaterialen echter een uitdaging. Scholen en besturen vinden het soms lastig om aan te geven wat ze precies nodig hebben (‘vraagarticulatie’) en voor ontwikkelaars en uitgeverijen is het een opgave om materiaal te maken dat voor hen rendabel is. 

Bij de inkoop van middelen biedt het door de PO-Raad en VO-Raad ontwikkelde Programma van Eisen 2.0 handvatten aan zowel scholen als ontwikkelaars. Daarin staan de eisen en wensen van scholen voor modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien van de juiste ICT-infrastructuur; 
 • Zet zich in voor de ontwikkeling van voldoende, kwalitatieve (digitale) leermaterialen 
 • Overlegt met leveranciers en ontwikkelaars van (digitale) leermiddelen over de wensen van scholen en besturen; 
 • Ondersteunt de ontwikkeling van SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair onderwijs, en draagt zo bij aan de ontwikkeling van een goede ICT-infrastructuur en het wegnemen van eventuele (financiële) barrières bij de inzet van digitale leermiddelen en ICT toepassingen; 
 • Werkt aan de randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs. 

Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

SIVON

De PO-Raad steunt de ontwikkeling van de coöperatieve vereniging SIVON - Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland. Hierin werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een stabiele ICT-infrastructuur en kwalitatieve ICT-voorzieningen voor scholen in Nederland. De leden van SIVON delen hun kennis en expertise op ICT-gebied, informatiebeveiliging, privacy en leermiddelen en leeromgeving. Daarnaast bundelen ze hun marktvragen en trekken ze gezamenlijk op naar leveranciers. Dit levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op, en het bespaart tijd en energie. 

Meer weten?

Ga naar het platform www.slimmerlerenmetict.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij de Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseur Ilona Goessens (projectleider Vaardige leraren & flexibele leermiddelen) en Anouk Folstar (beleidsadviseur onderwijs & ICT). 
Een mail sturen naar slimmerlerenmetict@poraad.nl kan ook. We helpen je graag verder! 
 

 

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Waar moet ik op letten bij de keuze van een provider?

  Een goede internetverbinding is tegenwoordig een onmisbare schakel in het onderwijs. De keuze voor een provider en het soort product kan daar grote invloed op hebben. Maar veel scholen weten nog niet waar ze op moeten letten bij deze keuze. 

  Geadverteerde en daadwerkelijke beschikbare bandbreedte

  Er is een verschil tussen de snelheden waarmee aanbieders adverteren en de daadwerkelijke snelheid van de aansluiting. De bandbreedte die een aanbieder noemt is veelal niet gegarandeerd. Bij ADSL en VDSL hangt de werkelijke bandbreedte sterk af van de afstand tussen de schoollocatie en het verdeelpunt van de aanbieder. Bij ADSL, VDSL, coax (kabel) en glas spelen daarnaast ook aansluitingen in de omgeving die het netwerk belasten (de zogenaamde overboekingsfactor) een rol. Hoe meer andere gebruikers er actief zijn, hoe minder bandbreedte daadwerkelijk beschikbaar is. De invloed hiervan is lastig te voorspellen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen.

 • Wat moeten we doen bij ICT-problemen als we het beheer hebben uitbesteed?

  Om zo snel en efficiënt mogelijk hulp te kunnen vragen bij ICT-problemen, is het van belang dat u de volgende vragen kunt beantwoorden.

  • Is er vervangend materiaal aanwezig?
  • Wat is de impact van het incident? Met andere woorden, welke invloed heeft het ICT-probleem op het primaire of secundaire proces? Dit bepaalt het antwoord op de volgende vraag.
  • Hoe snel moet het incident opgelost worden?
  • Bij welke leverancier moet u zijn voor het oplossen van het incident?
  • Hoe organiseert u intern het oplossen van incidenten? Met andere woorden, maak afspraken over het inroepen van externe ondersteuning. Wilt u dat het contact met leveranciers via één medewerker gaat, bijvoorbeeld de bovenschools ICT-er, of mogen leraren zelf contact zoeken voor het oplossen van incidenten, of kiest u voor een tussenvorm? Dit kan bij elk schoolbestuur anders zijn, dus onderzoek wat voor uw school of scholen het efficiëntst is.
 • Moeten we op het gebied van privacy iets regelen met de leverancier?

  Als u gebruikmaakt van digitale leermiddelen en toetsen, worden gegevens van leerlingen tussen de school en de leveranciers uitgewisseld. Duidelijke afspraken met leveranciers zijn dan ook essentieel. De PO-Raad heeft in een privacy convenant afspraken gemaakt over wat er gedaan mag worden met leerlingengegevens en wat niet, over het beveiligen en bewaren van die gegevens en over het feit dat de regie altijd bij de school ligt.

  De PO-Raad heeft het convenant daarna verwerkt tot een modelbewerkersovereenkomst. U moet vervolgens wel zelf deze overeenkomst, die wettelijk verplicht is, sluiten met de leverancier. Vergeet daarbij niet de privacy bijsluiter in te laten vullen door de leverancier, waarin onder meer beschreven wordt welke typen persoonsgegevens de leverancier verwerkt.