Leren met ICT

Om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met ICT, in de klas en daarbuiten. En dat zij leren begrijpen hoe met ICT en technologie in de maatschappij wordt gecommuniceerd en mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig met ICT en internet kunt omgaan.

Deze digitale geletterdheid is een van de zogenaamde 21e-eeuwse-vaardigheden die kinderen die nu opgroeien, leren beheersen. Ook leraren moeten ICT-bekwaam zijn, want alleen dan kunnen zij het maximale halen uit de ontwikkeling van hun kinderen.

Adaptief leren

Met de komst van adaptief lesmateriaal is het makkelijker om individuele leerlingen beter op maat les te geven. Zo helpt ICT leraren om het lesgeven beter te laten aansluiten op de behoefte van individuele leerlingen. Een kind dat de lesstof niet begrijpt, kan met adaptief lesmateriaal makkelijker extra oefenen. Een leerling die juist makkelijker leert dan zijn klasgenoten, kan op zijn beurt meer worden uitgedaagd.

Door ICT in het onderwijs goed te gebruiken, zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller. Lesgeven met ICT zorgt er namelijk voor dat leraren en ook schoolleiders de vorderingen van hun leerlingen beter kunnen volgen en hun instructies daarop kunnen afstemmen.

Rol van de leraar

Doordat de mogelijkheden voor leren met hulp van ICT groeien, verandert ook de rol van de leraar. Die hoeft niet altijd meer één lesmethode klassikaal door te nemen, maar kan makkelijker lessen op maat maken. Dat vraagt van leraren dat zij precies weten wat leerlingen moeten kennen en kunnen en welke lesstof ze wanneer kunnen inzetten. Ofwel, dat ze curriculumbewust zijn. Ook een analytische blik is belangrijk. Data, verzameld door digitale leermiddelen, die over de leerprestaties gaan, vragen namelijk om een andere benadering van de lesstof en de leerling.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad ondersteunt werkt onder de noemer ‘Slimmer leren met ICT’ met de sector aan het onderwijs van de toekomst. Door tools en inzichten te delen ondersteunt de PO-Raad scholen en besturen bij ICT in hun onderwijs.

Meer weten?

Voor meer informatie over ICT in het onderwijs kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Anouk Folstar. Ook kunt u voor veel achtergrondinformatie terecht bij Kennisnet.

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

 • Zet je ICT in binnen je school of bestuur? En wil je graag een volgende stap zetten, of leren van anderen? Houd ‘Samen Slimmer Leren’ dan in de gaten. Dit nieuwe programma van de PO-Raad stimuleert de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs. De resultaten hiervan kun je vinden op www.slimmerlerenmetict.nl.

 • Digitale leermiddelen worden mogelijk goedkoper. De Europese Commissie besloot dinsdag dat de btw voor digitale publicaties omlaag gaat van 21 naar 6 procent. De vraag is nu of ook digitale leermiddelen hiertoe behoren. De PO-Raad maakt zich hier al jaren hard voor. Het hoge belastingtarief staat investeren in moderne, digitale leermiddelen in de weg.

 • Het Algemeen Dagblad schrijft dat honderden basisscholen last hebben van een storing bij ‘digitale leshulp’ Snappet. In een reactie laat de PO-Raad weten veel voordelen te zien van digitale leersystemen. Voorwaarde is dat het wel moet werken en de benodigde infrastructuur op orde is.

Standpunten

 • Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

  De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid. Het is aan scholen en hun besturen om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Inspiratie, praktijkvoorbeelden en oplossingen voor innovatieve vraagstukken

Inspiratiekaart ICT

Mooie voorbeelden over de toepassing van ICT in het onderwijs, bij u in de buurt. Neem een kijkje! 

Vragen over ICT in het onderwijs?

De speciale Helpdesk Slimmer leren met ICT staat voor u klaar! Bel 0800 - 321 22 33 of stuur een e-mail. Kijk ook eens bij onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

 • Hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen?

  Het is voor leraren onmogelijk om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Gelukkig hoef je geen digitale alleskunner te zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De oplossing zit niet in het op de voet volgen van de laatste trends of kunnen omgaan met elke nieuwe app. Scholen kunnen hun docenten helpen door ze tijd en ruimte te geven een meer overkoepelend technologisch inzicht op te doen, zodat ze in gesprek met de leerlingen kunnen inspringen op de dagelijkse realiteit. De rol van de docent is daarbij meer onderzoekend en flexibel geworden.

  Computational thinking

  Computational thinking is niet slechts een ander woord voor programmeren. Het is eerder een manier van denken, waarmee je via technologie grote uitdagingen klein kunt maken en moeilijke oplossingen simpel.

  Het is voor docenten vooral belangrijk over deze vaardigheid te beschikken om sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en in te zetten in de klas. Leren programmeren kan deze manier van denken helpen te ontwikkelen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe zorg ik dat leerlingen veilig met sociale media omgaan?

  Sociale media bieden veel mogelijkheden voor leerlingen om mee te leren, informatie te vinden en te communiceren. Het zijn onmisbare tools voor hun sociale leven, op school en later op het werk. Tegelijkertijd brengen sociale media ook veiligheidsrisico's met zich mee zoals cyberpesten, sexting en ongewenste verspreiding van beeldmateriaal.

  Preventief

  Voor sociale veiligheid gelden op elke school omgangsregels, maar vaak vertalen die zich niet direct naar sociale media. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld online ruzies ontstaan of kan ongewenst beeldmateriaal worden verspreid. Het is daarom aan te raden een veiligheidsplan en richtlijnen voor sociale media op te stellen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe zorg ik dat leerlingen goed kunnen omgaan met de digitaliserende samenleving?

  21e eeuwse vaardigheden worden gezien als competenties die leerlingen nodig hebben in een snel veranderende maatschappij waarin technologie een belangrijke rol speelt. Het onderdeel digitale geletterdheid bestaat uit 4 vaardigheden:

  • ICT-basisvaardigheden: het kennen van basisbegrippen en functies van computers en netwerken, het kunnen aansluiten en bedienen van hardware. Maar ook het kunnen omgaan met kantoortoepassingen, zoals tekstverwerkers en presentatiesoftware. En kunnen werken met internet, met mobiele apparaten en op de hoogte zijn van beveiligings- en privacyaspecten.
  • Computational thinking: computertechnologie inzetten om creatief problemen op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, het organiseren van data, analyse en representatie worden ingezet met behulp van ICT.
  • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Onderverdeeld in begrip, gebruik, communicatie en strategische inzet.
  • Informatievaardigheden: het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.