Leren met ICT

Het is de taak van het onderwijs om kinderen te laten leren en hun talenten te helpen ontplooien. Het primair onderwijs geeft leerlingen een basis mee waarmee ze later als volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. ICT kan scholen en leraren helpen om bij dat leren nog meer aan te sluiten op de behoefte van leerlingen. Met ICT kunnen leerlingen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Adaptief leren

Adaptief lesmateriaal maakt het mogelijk om individuele leerlingen beter op maat les te geven. Een kind dat de lesstof niet begrijpt, kan met adaptief lesmateriaal makkelijker extra oefenen. Een leerling die juist makkelijker leert dan zijn klasgenoten, kan op zijn beurt meer worden uitgedaagd. Door ICT in het onderwijs goed te gebruiken, zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller.

Digitale vaardigheden

Om te kunnen leren met hulp van ICT, moeten leerlingen thuis zijn in het gebruik van ICT en hiermee efficiënt en effectief kunnen omgaan. Het is belangrijk dat zij leren begrijpen hoe met ICT en technologie in de maatschappij wordt gecommuniceerd en dat zij mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig met ICT en internet kunt omgaan. Deze ICT-geletterdheid is een van de zogenoemde 21e-eeuwse-vaardigheden die kinderen die nu opgroeien, leren beheersen. Wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen is onderdeel van een bredere discussie over nieuwe kerndoelen die wordt gevoerd door het Platform Onderwijs2032

Wat doet de PO-Raad?

Om leerlingen met hulp van ICT optimaal te kunnen laten leren, zijn voldoende adaptieve digitale leermiddelen nodig. In het kader van het  Bestuursakkoord en het Doorbraakproject is de PO-Raad actief om op landelijk niveau, in de keten en op school bestuurlijk niveau een grote impuls te geven aan goed gebruik van ICT in de onderwijspraktijk. Zie ook Leermiddelenbeleid en Ondersteuning bij ICT.

Meer weten?

Voor meer informatie over ICT in het onderwijs en het Doorbraakproject kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad of beleidsadviseur Suzanne Unck. Ook kunt u voor veel achtergrondinformatie terecht bij Kennisnet.

Laatste nieuws

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Veelgestelde vragen

 • Hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen?

  Het is voor leraren onmogelijk om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Gelukkig hoef je geen digitale alleskunner te zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De oplossing zit niet in het op de voet volgen van de laatste trends of kunnen omgaan met elke nieuwe app. Scholen kunnen hun docenten helpen door ze tijd en ruimte te geven een meer overkoepelend technologisch inzicht op te doen, zodat ze in gesprek met de leerlingen kunnen inspringen op de dagelijkse realiteit. De rol van de docent is daarbij meer onderzoekend en flexibel geworden.

  Computational thinking

  Computational thinking is niet slechts een ander woord voor programmeren. Het is eerder een manier van denken, waarmee je via technologie grote uitdagingen klein kunt maken en moeilijke oplossingen simpel.

  Het is voor docenten vooral belangrijk over deze vaardigheid te beschikken om sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en in te zetten in de klas. Leren programmeren kan deze manier van denken helpen te ontwikkelen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe zorg ik dat leerlingen veilig met sociale media omgaan?

  Sociale media bieden veel mogelijkheden voor leerlingen om mee te leren, informatie te vinden en te communiceren. Het zijn onmisbare tools voor hun sociale leven, op school en later op het werk. Tegelijkertijd brengen sociale media ook veiligheidsrisico's met zich mee zoals cyberpesten, sexting en ongewenste verspreiding van beeldmateriaal.

  Preventief

  Voor sociale veiligheid gelden op elke school omgangsregels, maar vaak vertalen die zich niet direct naar sociale media. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld online ruzies ontstaan of kan ongewenst beeldmateriaal worden verspreid. Het is daarom aan te raden een veiligheidsplan en richtlijnen voor sociale media op te stellen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe zorg ik dat leerlingen goed kunnen omgaan met de digitaliserende samenleving?

  21e eeuwse vaardigheden worden gezien als competenties die leerlingen nodig hebben in een snel veranderende maatschappij waarin technologie een belangrijke rol speelt. Het onderdeel digitale geletterdheid bestaat uit 4 vaardigheden:

  • ICT-basisvaardigheden: het kennen van basisbegrippen en functies van computers en netwerken, het kunnen aansluiten en bedienen van hardware. Maar ook het kunnen omgaan met kantoortoepassingen, zoals tekstverwerkers en presentatiesoftware. En kunnen werken met internet, met mobiele apparaten en op de hoogte zijn van beveiligings- en privacyaspecten.
  • Computational thinking: computertechnologie inzetten om creatief problemen op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, het organiseren van data, analyse en representatie worden ingezet met behulp van ICT.
  • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Onderverdeeld in begrip, gebruik, communicatie en strategische inzet.
  • Informatievaardigheden: het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.