Leren met ICT

ICT maakt leren op maat mogelijk. Dat is fijn voor de leerling én de leraar. De lesstof kan beter aangepast worden aan het niveau en tempo van een kind. Maar ICT vraagt ook allerlei (nieuwe) vaardigheden. Niet alleen in de praktische omgang met technologie, maar ook vanuit sociaal perspectief. De PO-Raad pleit daarom voor aandacht voor digitale vaardigheden bij leerlingen en ICT-bekwaamheid bij leraren.

Steeds meer op maat

Met de komst van adaptief lesmateriaal is het gemakkelijker aan te sluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. Een kind dat de stof niet meteen begrijpt, kan extra oefenen. En voor iemand die meer uitdaging zoekt, zijn er aanvullende taken. Door de inzet van ICT in het onderwijs zijn leerlingen gemotiveerder, presteren ze beter en leren ze sneller. Hun vorderingen zijn ook steeds beter te volgen dankzij de digitale leerlingvolgsystemen en dashboards. Dat maakt bijsturen gemakkelijker. 

Kinderen gaan steeds vroeger om met ICT-middelen en ze worden er steeds handiger mee. Maar weten ze ook hoe ze zich moeten gedragen op sociale media? En kunnen ze nep-nieuws onderscheiden van echte feiten? Digitale vaardigheden krijgen een steeds prominentere plek in het curriculum. Denk aan media wijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ICT-basisvoorwaarden. 

Meer variatie mogelijk 

De groeiende mogelijkheden van ICT in de klas, hebben invloed op de rol van de leraar. Zij hoeven niet meer standaard één lesmethode te volgen met de hele klas, maar kunnen lessen op maat maken. Het curriculum is hierbij het uitgangspunt. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? En welke lesstof kun je daarvoor inzetten? Ook een analytische blik is nodig. Digitale data over de leerprestaties vragen om een andere benadering van de stof en de leerling. ICT-bekwaamheid wordt steeds belangrijker. 

Ethische vragen

Hoe mooi ook, de inzet van technologie roept tevens ethische vragen op. Zoals: moeten we wel alles willen wat mogelijk is? Weten we hoe de algoritmes van leermiddelen werken? In hoeverre kan technologie het werk van een leraar overnemen? En vanuit welke onderwijswaarden beoordelen we digitalisering? In verschillende netwerken, zoals de Ethiek Adviesraad, wordt dit gesprek door de PO-Raad en Kennisnet gestimuleerd.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Ondersteunt scholen en besturen bij de inzet van ICT in hun onderwijs; 
 • Zet een monitor in voor het meten van de ICT-bekwaamheid van leraren en pabo-studenten in het primair onderwijs, met als doel inzicht en ontwikkeling; 
 • Brengt de Ethiek AdviesRaad bijeen om te adviseren over maatschappelijke vraagstukken die ICT met zich meebrengt en ontwikkelt instrumenten voor scholen om hiermee om te gaan; 
 • Ontsluit kennis over de toepassing van ICT, leermiddelen en manieren om te veranderen en innoveren. 
 • Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

Meer weten?

Ga naar het platform www.samenslimmerpo.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij de Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseurs Jeffrey Hietbrink of Janny Kappert. We helpen je graag verder! 

We helpen je graag verder! 
 

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

Standpunten

 • Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

  De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid. Het is aan scholen en hun besturen om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Komende evenementen

 • vr
  09
  sep

  OnderwijsInzicht 2022

  09:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders
Meer agenda-items