Leren met ICT

ICT maakt leren op maat mogelijk. Dat is fijn voor de leerling én de leraar. De lesstof kan beter aangepast worden aan het niveau en tempo van een kind. Maar ICT vraagt ook allerlei (nieuwe) vaardigheden. Niet alleen in de praktische omgang met technologie, maar ook vanuit sociaal perspectief. De PO-Raad pleit daarom voor aandacht voor digitale vaardigheden bij leerlingen en ICT-bekwaamheid bij leraren.

Steeds meer op maat

Met de komst van adaptief lesmateriaal is het gemakkelijker aan te sluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. Een kind dat de stof niet meteen begrijpt, kan extra oefenen. En voor iemand die meer uitdaging zoekt, zijn er aanvullende taken. Door de inzet van ICT in het onderwijs zijn leerlingen gemotiveerder, presteren ze beter en leren ze sneller. Hun vorderingen zijn ook steeds beter te volgen dankzij de digitale leerlingvolgsystemen en dashboards. Dat maakt bijsturen gemakkelijker. 

Kinderen gaan steeds vroeger om met ICT-middelen en ze worden er steeds handiger mee. Maar weten ze ook hoe ze zich moeten gedragen op sociale media? En kunnen ze nep-nieuws onderscheiden van echte feiten? Digitale vaardigheden krijgen een steeds prominentere plek in het curriculum. Denk aan media wijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ICT-basisvoorwaarden. 

Meer variatie mogelijk 

De groeiende mogelijkheden van ICT in de klas, hebben invloed op de rol van de leraar. Zij hoeven niet meer standaard één lesmethode te volgen met de hele klas, maar kunnen lessen op maat maken. Het curriculum is hierbij het uitgangspunt. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? En welke lesstof kun je daarvoor inzetten? Ook een analytische blik is nodig. Digitale data over de leerprestaties vragen om een andere benadering van de stof en de leerling. ICT-bekwaamheid wordt steeds belangrijker. 

Ethische vragen

Hoe mooi ook, de inzet van technologie roept tevens ethische vragen op. Zoals: moeten we wel alles willen wat mogelijk is? Weten we hoe de algoritmes van leermiddelen werken? In hoeverre kan technologie het werk van een leraar overnemen? En vanuit welke onderwijswaarden beoordelen we digitalisering? In verschillende netwerken, zoals de Ethiek Adviesraad, wordt dit gesprek door de PO-Raad en Kennisnet gestimuleerd.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Ondersteunt scholen en besturen bij de inzet van ICT in hun onderwijs vanuit het programma ‘Samen Slimmer Leren; 
 • Zet een monitor in voor het meten van de ICT-bekwaamheid van leraren en pabo-studenten in het primair onderwijs, met als doel inzicht en ontwikkeling; 
 • Denkt actief mee in de Ethiek AdviesRaad over de maatschappelijke vraagstukken die ICT met zich meebrengt en ontwikkelt instrumenten voor scholen om hiermee om te gaan; 
 • Ontsluit kennis over de toepassing van ICT, leermiddelen en manieren om te veranderen en innoveren. 
 • Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

Meer weten?

Ga naar het platform www.slimmerlerenmetict.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Of bekijk de pagina Ondersteuning bij ICT op deze website. 

Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij in de online Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseurs

 • Janny Kappert (projectleider Versterking van onderwijsinnovatie)
 • Ilona Goessens (projectleider Vaardige leraren & flexibele leermiddelen
 • Anouk Folstar (projectleider Technologie & ethiek) 

Een mail sturen naar samenslimmerleren@poraad.nl kan ook. We helpen je graag verder! 
 

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

Standpunten

 • Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

  De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid. Het is aan scholen en hun besturen om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Inspiratie, praktijkvoorbeelden en oplossingen voor innovatieve vraagstukken

Inspiratiekaart ICT

Mooie voorbeelden over de toepassing van ICT in het onderwijs, bij u in de buurt. Neem een kijkje! 

Vragen over ICT in het onderwijs?

De speciale Helpdesk Slimmer leren met ICT staat voor u klaar! Bel 0800 - 321 22 33 of stuur een e-mail. Kijk ook eens bij onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

 • Hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen?

  Het is voor leraren onmogelijk om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Gelukkig hoef je geen digitale alleskunner te zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De oplossing zit niet in het op de voet volgen van de laatste trends of kunnen omgaan met elke nieuwe app. Scholen kunnen hun docenten helpen door ze tijd en ruimte te geven een meer overkoepelend technologisch inzicht op te doen, zodat ze in gesprek met de leerlingen kunnen inspringen op de dagelijkse realiteit. De rol van de docent is daarbij meer onderzoekend en flexibel geworden.

  Computational thinking

  Computational thinking is niet slechts een ander woord voor programmeren. Het is eerder een manier van denken, waarmee je via technologie grote uitdagingen klein kunt maken en moeilijke oplossingen simpel.

  Het is voor docenten vooral belangrijk over deze vaardigheid te beschikken om sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en in te zetten in de klas. Leren programmeren kan deze manier van denken helpen te ontwikkelen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe zorg ik dat leerlingen veilig met sociale media omgaan?

  Sociale media bieden veel mogelijkheden voor leerlingen om mee te leren, informatie te vinden en te communiceren. Het zijn onmisbare tools voor hun sociale leven, op school en later op het werk. Tegelijkertijd brengen sociale media ook veiligheidsrisico's met zich mee zoals cyberpesten, sexting en ongewenste verspreiding van beeldmateriaal.

  Preventief

  Voor sociale veiligheid gelden op elke school omgangsregels, maar vaak vertalen die zich niet direct naar sociale media. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld online ruzies ontstaan of kan ongewenst beeldmateriaal worden verspreid. Het is daarom aan te raden een veiligheidsplan en richtlijnen voor sociale media op te stellen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Hoe zorg ik dat leerlingen goed kunnen omgaan met de digitaliserende samenleving?

  21e eeuwse vaardigheden worden gezien als competenties die leerlingen nodig hebben in een snel veranderende maatschappij waarin technologie een belangrijke rol speelt. Het onderdeel digitale geletterdheid bestaat uit 4 vaardigheden:

  • ICT-basisvaardigheden: het kennen van basisbegrippen en functies van computers en netwerken, het kunnen aansluiten en bedienen van hardware. Maar ook het kunnen omgaan met kantoortoepassingen, zoals tekstverwerkers en presentatiesoftware. En kunnen werken met internet, met mobiele apparaten en op de hoogte zijn van beveiligings- en privacyaspecten.
  • Computational thinking: computertechnologie inzetten om creatief problemen op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, het organiseren van data, analyse en representatie worden ingezet met behulp van ICT.
  • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Onderverdeeld in begrip, gebruik, communicatie en strategische inzet.
  • Informatievaardigheden: het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.