Lesobservatie-instrumenten: een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken (april 2018)

Er zijn veel lesobservatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft ze op een rij gezet in een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken (april 2018). Ze zijn geordend in verschillende categorieën.

Categorieën

De lesobservatie-instrumenten zijn geordend in de volgende categorieën:

  • Instrumenten gebaseerd op competenties en het bekwaamheidsdossier 
  • Instrumenten gebaseerd op kwaliteitsbeleid en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie
  • Instrumenten gebaseerd op Handelingsgericht werken en inzichten uit orthopedagogie
  • Instrumenten met als aangrijpingspunt de leraar-leerling- interacties
  • Instrumenten gebaseerd op de verschillende kernvakken en directe instructiemodellen
  • Instrumenten die verschillende invalshoeken combineren
  • Instrument vanuit IT ontwikkeld

Meer weten?

Wilt u meer weten over het gebruik van lesobservatie-instrumenten, lees dan ook de Handleiding wijzer over Zien en Kijken en het Toetsingskader lesobservatie-instrumenten voor schoolbesturen en scholen.

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u contact opnemen met Elly van den Berkhof.

    Instrumenten