• Centen van de sector banner

  Goed onderwijs = lumpsum + betere verantwoording

  De Onderwijsraad presenteert zijn advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden.'

  Lees hier de reactie van de PO-Raad
 • Deze school koelt én verwarmt met ijs.

  Benieuwd hoe dat werkt?

  Lees meer
 • Zomersluiting PO-Raad

  De PO-Raad is gesloten van maandag 30 juli tot en met zondag 12 augustus. Ook onze Helpdesk is dan niet bereikbaar. 

  Bekijk de contactpagina

Laatste nieuws

 • Parttime leraren vragen meer te werken, extra onderwijsassistenten aantrekken en leraren in opleiding inzetten. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die schoolbesturen nemen om het tekort aan leraren na de zomervakantie op te vangen, zo blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder schoolbesturen in het primair onderwijs.

 • Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem dat het maatwerk in de klas nog beter ondersteunt? En hoe organiseer je dat als school(bestuur) samen met je productleverancier? Om dit te verkennen, onderzochten de PO-Raad, Kennisnet en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vier gebruikersgroepen van verschillende leerlingvolgsystemen. De inzichten na een jaar: positief dat scholen en leveranciers samen optrekken, maar het werkt alleen goed vanuit een gelijkwaardige dialoog. 

 • Met het bereiken van een klimaatakkoord werd deze week een eerste stap gezet in het toewerken naar energieneutrale schoolgebouwen. Een van de doelstellingen in het klimaatakkoord is namelijk om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen te verduurzamen. Door schoolgebouwen energieneutraal te maken wordt niet alleen geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit, maar draagt ook het onderwijs bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde.

Voor leden op mijn.poraad.nl

Op het prikbord ‘Cao-akkoord CAO PO 2018’ vind je informatie over het akkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De komende tijd zullen we de informatie verder uitbreiden. Als je aanvullende vragen hebt over de nieuwe cao, kun je contact opnemen met de Helpdesk

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Dossier lerarentekort

Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Toolboxen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

Helpdesk voor leden

Scholen op de kaart

Vind informatie over een school bij jou in de buurt

Poll