• Centen van de sector banner

  Waarom een simpelere bekostiging nodig is

  Schoolbesturen hielden het afgelopen jaar (2017) samen 110 miljoen euro over. Dat betekent dat 1,1 procent van de totale bekostiging niet werd uitgegeven en dat schoolbesturen van iedere euro 0,989 cent wél uitgaven. De PO-Raad pleit ervoor de bekostiging te versimpelen. 

  Lees verder
 • Banner aanpak lerarentekort

  Aanpak lerarentekort

  Het lerarentekort is de grootste uitdaging ooit voor het onderwijs. Dit complexe probleem vraagt om een mix aan maatregelen en nauwe samenwerking tussen scholen en schoolbesturen, lerarenopleidingen, sociale partners, het ministerie van OCW en de PO-Raad. 

  Meer weten over onze aanpak lerarentekort?

Laatste nieuws

 • In maart schreven wij het nog maar weer eens op (in Trouw): “Laat de kansen van peuters niet afhangen van hun achtergrond”. Samen met de kinderopvangsector en de gemeenten voeren we al jaren...

 • De PO-Raad gaat in gesprek met een aantal schoolbesturen die op basis van de gepresenteerde jaarcijfers en continuïteitsparagraaf mogelijk een te hoge vermogenspositie hebben. Doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen in wat er bij de betreffende schoolbesturen speelt.

 • Het functioneren en de toekomst van zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds staan ter discussie. Minister Arie Slob (onderwijs) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het toekomstbeeld van beide fondsen. Dit toekomstbeeld is ontwikkeld in overleg met de PO-Raad en de vakbonden.

Voor leden op mijn.poraad.nl

In nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is een voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. Lees hier meer informatie over het voorstel en bekijk een indicatie van de effecten van de vereenvoudiging.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Dossier lerarentekort

Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Toolboxen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

Helpdesk voor leden

Scholen op de kaart

Vind informatie over een school bij jou in de buurt