Sinds 1 augustus 2021 is het herziene onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs van kracht. De inspectie begint haar kwaliteitsonderzoek vanuit het bestuurlijke perspectief. Een bestuur wordt beoordeeld op: 

  • de manier waarop hij zijn kwaliteitszorg inricht (BKA1) 

  • zijn kwaliteitscultuur (BKA2)  

  • de manier waarop evaluatie, verantwoording en dialoog plaatsvindt (BKA3) 

Vervolgens kijkt de inspectie door middel van een verificatieonderzoek op de scholen of de bevindingen op bestuurlijk niveau kloppen. 

Als een of meer standaarden onvoldoende zijn, wordt een school als onvoldoende beoordeeld.  

Analyse en ondersteuning 

Omdat ook schoolbesturen een ‘onvoldoende’ kunnen krijgen biedt de PO-Raad vanuit het programma Goed worden en goed blijven ondersteuning aan. Deze ondersteuning bestaat uit een nadere analyse op de geconstateerde tekorten en/of door ondersteuning bij het adequaat uitvoeren van de herstelopdracht. 

Meer weten?

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Goed worden goed blijven Anneke van der Linde. Dat kan via het contactformulier of telefonisch via 06-51195171.