Regie op onderwijskwaliteit

Schoolbesturen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen. Op deze pagina vind je een model om je hierbij op weg te helpen en diverse praktijkverhalen ter inspiratie. Ook lees je meer over ons ondersteuningsaanbod. Hoe pak jij de regie? Meer weten over onze ambities? Lees onze strategische agenda Samen werken aan goed onderwijs.

Regie op onderwijskwaliteit, waarom?

Aan de slag met het interactieve model

Ben je geïnteresseerd in een tastbare versie van het model? Je kunt deze ook in kubusvorm bij ons bestellen. Handig als eye-catcher en als gespreksleidraad. Bestellen kan door een e-mail te sturen aan regieopkwaliteit@poraad.nl.

Ons aanbod voor jouw volgende stap

De PO-Raad is benieuwd hoe jouw kwaliteitszorg ervoor staat en houdt daarom in 2019 en 2020 een belronde langs haar leden. Wat gaat goed en wat kan beter? Daarnaast biedt ze die periode ondersteuning bij het zetten van jouw volgende stap bij die kwaliteitszorg. Dat doen we omdat schoolbesturen de volle verantwoordelijkheid hebben voor onderwijskwaliteit en een goede kwaliteitszorg van wezenlijk belang is voor goed onderwijs. Wil je als bestuurder niet op een telefoontje wachten en nu alvast een volgende stap zetten in de kwaliteitszorg? Bekijk dan ons ondersteuningsaanbod hieronder. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gratis of tegen gereduceerd tarief gebruik maken van het aanbod.

Heeft jouw bestuur ook een herstelopdracht gekregen van de inspectie? Dan kun je gebruik maken van het ondersteuningsprogramma Goed Worden Goed Blijven van de PO-Raad. Experts voeren een nadere analyse uit op de problemen en/of helpen bij het adequaat uitvoeren van de herstelopdracht.

Interesse? Kijk voor meer informatie op www.poraad.nl/gwgb of neem contact op met projectleider Anneke van der Linde: a.vanderlinde@poraad.nl

Oh ja, Goed worden goed blijven is er ook nog altijd voor zeer zwakke scholen en scholen van onvoldoende kwaliteit.

Leer van ervaren collega’s over kwaliteitszorg. Ben je beginnend bestuurder of heb je gewoon behoefte aan een sparringpartner om kennis en ervaringen omtrent kwaliteitszorg mee te delen? Dan is het mentorschap misschien wat voor jou.

Interesse? Stuur een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl

Hoe ver je bestuur ook is met zijn kwaliteitszorg, een extern adviseur helpt je bij het zetten van jouw volgende stap. Samen met de expert kun je zo je bestuurlijk handelen versterken en die kwaliteitszorg verder verbeteren.

Iets voor jou? Stuur een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl

Voor bestuurders die samen willen werken aan de volgende stap organiseert de PO-Raad werksessies. Bekijk de webagenda voor het actuele aanbod. Heb je zelf een idee hoe je een werksessie inhoudelijk wil invullen, dan kan de PO-Raad dit faciliteren.

Iets voor jou? Stuur een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl

Leergang Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders Ben je schoolbestuurder in het primair onderwijs en wil je de kwaliteitszorg in je organisatie nog beter vormgeven? Start dan in het voorjaar van 2020 met de Leergang Regie op Onderwijskwaliteit. In vijf bijeenkomsten leer je van diverse deskundigen en op basis van verrassende en nieuwe inzichten hoe je op een andere manier kunt kijken naar je eigen kwaliteitszorg. Theorie wordt daarbij vertaald naar de praktijk. Er is dan ook volop aandacht voor je eigen leervragen. In de leergang wordt gebruik gemaakt van het model Regie op Onderwijskwaliteit dat de PO-Raad met leden ontwikkelde. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. Intussen hebben de eerste twee bijeenkomsten van deze Leergang plaatsgevonden. Lees hier de verslagen: Leergang Kwaliteit & goed bestuur voor beginnende bestuurders Ben je nieuw in het bestuurdersvak of sta je op het punt schoolbestuurder te worden? Dan is dit misschien iets voor jou! Speciaal voor beginnende bestuurders organiseert de PO-Raad een leergang over de rol, taken en verantwoordelijkheden van bestuurders. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor strategisch HR-beleid? Hoe regel je de financiën goed, pak je de regie op onderwijskwaliteit en regel je de verantwoording hierover? En hoe ga je op met crises? Deze en andere onderwerpen komen in zes bijeenkomsten aan bod. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Zet de volgende stap naar eigentijds personeels- of HR-beleid. In drie trajecten gaan we met elkaar op zoek naar hulpmiddelen om HR-beleid te versterken in de schoolorganisatie als ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten lopen uiteen van kennisontwikkeling tot praktische instrumentele hulpmiddelen.

Meer weten over het aanbod? Kijk hier voor meer informatie.

Hoe kun je schoolzelfevaluaties en audits in je bestuur en binnen je scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Je leert het op de nieuwe auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met verschillende educatieve partners aanbiedt.

Kijk in de webagenda voor de actuele data en om je aan te melden.

De PO-Raad faciliteert nieuwe en bestaande leerkringen waarin een vaste groep schoolbesturen bij elkaar komt om met elkaar onderwijsvraagstukken rondom duurzame onderwijsverbeteringen te analyseren en gerichte stappen te zetten tot verbetering. Deze leerkringen komen in ieder geval zes keer bij elkaar. Groepen worden samengesteld op basis van gelijksoortige vragen en wensen.

Iets voor jou? Stuur een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl
of kijk in de webagenda voor actuele leerkringen zoals Leren en Waarderen met Biesta en Regie op Onderwijskwaliteit voor beginnende bestuurders.

Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit de eigen rol. Daar werken de ontwikkelgroepen naartoe. Het samenspel binnen de bestuurlijke gemeenschap is immers van cruciaal belang voor de onderwijskwaliteit. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider, toezichthouder of (G)MR-lid in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. Daarbij is ruim aandacht voor medezeggenschap. De PO-Raad organiseert deze ontwikkelgroepen samen met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) en vereniging van intern toezichthouders (VTOI-NVTK). Een ontwikkelgroep komt drie keer bij elkaar.

Meer informatie vind je hier.

Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. NB. Aanmelden hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Meer informatie vind je hier

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail aan: regieopkwaliteit@poraad.nl

Dit netwerk draagt bij aan het versterken van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs door het versterken van kwaliteitsbewustzijn. Deelnemers worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met hun eigen kwaliteitsvraagstukken.

Lees meer over het netwerk en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

De belangrijkste factor voor de kwaliteit van onderwijs is het handelen van volwassenen in de school. Wat je als bestuurder voorleeft, werkt door in hoe leidinggevenden en leraren met elkaar en uiteindelijk met leerlingen omgaan. Jouw ‘zijn’ als bestuurder vormt zo het fundament van de onderwijskwaliteit op uw scho(o)l(en). Wie ben ik in relatie met anderen? Hoe kan ik vanuit mijn zijn de onderwijskwaliteit verbeteren? Wat moet ik vooral nalaten? Herken je je in deze zoektocht en vragen dan is het nieuwe Bestuurlijk Netwerk Zijn misschien iets voor jou!

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

In deze brochure geven we handreikingen waarmee besturen invulling kunnen geven aan ‘goed bestuurlijk handelen’, op een manier die rekening houdt met de (vrijwillige) betrokkenheid van ouders en met de schaal waarop kleine besturen opereren. We geven ook voorbeelden van scholen en besturen die een manier hebben gevonden die voor hen goed werkt. De brochure met bijlagen is te vinden in deze toolbox.

Is jouw organisatie wat groter en ben je benieuwd naar de inhoud van de brochure voor jouw situatie? Bekijk dan de aangepaste brochure voor grote(re) besturen.

Leren van anderen: Zo doen zij het

Het mooie, nog geen tien jaar oude gebouw van Kindcentrum Het Timpaan in Wehl, bij Doetinchem, is momenteel eigenlijk te klein. Eén groep huist in een naburig pand. Als de kinderopvang dáár zou gaan zitten, was het schoolgebouw groot genoeg voor alle groepen. Maar daar peinst Het Timpaan niet over. ,,Wij vinden de samenwerking met de kinderopvang essentieel’’, zegt directeur-bestuurder Wout Derksen.

 

Lees het verhaal van Kindcentrum Het Timpaan

Onderwijs bieden van de beste kwaliteit, hoe doe je dat in een grootstedelijke context? Bestuurder Renata Voss en Petra den Hollander, directeur onderwijskwaliteit van het Rotterdamse openbare schoolbestuur BOOR, zeggen dat scholen vooral baat hebben bij een duidelijke richting vanuit het bestuur. ,,In sommige wijken komt er zóveel op het onderwijs af. De scholen werkten voorheen aan een waaier van doelen. Het is goed om ambitieus te zijn, maar je kunt ook teveel willen.”

 

Lees het verhaal van BOOR

Een nieuwe start was voor het Brabantse bestuur SKOH reden om te herformuleren wat de vier scholen bond. De identiteit staat. Dat versterkt de organisatie, ook met het oog op de komende fusie.

 

Lees het verhaal van SKOH

De school moet kinderen aanspreken op hun passie, vindt Marcel Poppink, bestuursvoorzitter van de Stichting Consent in Enschede. Zo gaan zij het nut snappen van leren en worden ze alleen maar leergieriger. Vanuit die visie dacht Poppink als lid van de Ontwikkelgroep Regie op Onderwijskwaliteit mee over hoe de sector zelf de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs kan invullen.
 

Lees het verhaal van Stichting Consent

Femke Geijsel

Femke Geijsel, universitair hoofddocent Onderwijskunde aan de Radboud Docenten Academie, vertelt waarom het belangrijk is dat schoolbesturen, schoolleiders en leraren samenwerken aan Regie op Onderwijskwaliteit.

 

Bekijk het filmpje hieronder:

(Na het vergroten ga je terug door op ESC te drukken)

ESylvia Veltmaat (bestuurder bij DeBasisFluvius) en Mette Spruit (directeur bij IKC De Klimboom) vertellen hoe zij aan de slag zijn met onderwijskwaliteit. Dit filmpje zoomt in specifiek in op het definiëren van onderwijskwaliteit en het werken aan onderwijskwaliteit, twee pijlers in het model Regie op onderwijskwaliteit dat de PO-Raad ontwikkelde.

 

Bekijk het filmpje:

(Na het vergroten ga je terug door op ESC te drukken)

Na een fusie begon stichting Jong Leren met een schone lei. Velen droegen bij aan de formulering van onderwijsdoelen. Daarbinnen krijgen scholen veel ruimte voor hun eigen invulling.

 

Lees het verhaal van stichting Jong Leren

Elke school z’n eigen expertise, met het bestuur als ondersteunend en verbindend netwerk: dat is waar onderwijsstichting Movare in Zuid-Limburg naar toewerkt.

 

Lees het verhaal van Movare

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond maakt enorme stappen in het verantwoorden over onderwijskwaliteit. Het bestuursbureau gaat samen met de schoolleiders en leraren in gesprek over wat onderwijskwaliteit is voor OPO IJmond.

 

Lees het verhaal van OPO IJmond

De Amsterdamse Stichting Orion heeft voor haar vijf so-scholen en vier vso-scholen een eigen kwaliteitskader ontwikkeld. Interne auditoren beoordelen de scholen binnen het bestuur. Zo wil Orion de complexe leerlingpopulatie nog beter kunnen bedienen.

 

Lees het verhaal van Orion

Een schoolplein dat grenst aan het bos: op obs Calluna in Ede kan naar hartenlust worden gespeeld. Binnen en buiten zijn de frisse kleuren van de nieuwe huisstijl zichtbaar. Deze verbeeldt de ‘droom’ die de school samen met ouders, buurtbewoners en kinderen heeft geschreven. Het logo van bestuur Proominent mag op de gevel, maar dat hoeft niet: de twaalf basisscholen ontwikkelen hun eigen profiel.

 

Lees het verhaal van Proominent

Het speciaal onderwijs formuleerde uit eigen initiatief de Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs. Deze brede definitie van onderwijskwaliteit is dé richtlijn van onderwijsorganisatie RENN4.

 

Lees het verhaal van RENN 4