Project 'opbrengstgericht werken'

De onder het bestuur ressorterende school werkt binnen dit project aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit door het implementeren van een systematische en cyclische manier van opbrengstgericht werken. Dit doet de school door in teamverband een kwaliteitsbeleid met kwaliteitskalender te ontwikkelen.

Bestanden bij deze pagina