Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Aan de slag met sociale veiligheid

Stichting School & Veiligheid werkt samen met PO-Raad en VO-raad aan sociale veiligheid op school. S&V biedt ondersteuning, lesmateriaal etc. 

Veelgestelde vragen

 • Is het noodzakelijk om van alle studenten die bij ons stage lopen of als LIO-er ingezet worden een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen bij de start van hun stage?

  Voor een LIO-er is een VOG verplicht en deze mag bij aangaan van de LIO-overeenkomst niet ouder zijn dan zes maanden. Voor stagiaires is een VOG niet verplicht, maar wel aan te raden indien zij alleen met de kinderen gaan werken. Zie voor meer informatie ook de site Stichting School en Veiligheid.

 • Een kind vertoont grensoverschrijdend gedrag en ondanks het verzoek van de leerkracht gaat hij niet uit de klas. Mag een leerkracht een leerling dan vastpakken en naar buiten begeleiden?

  Er moet onderscheid gemaakt worden tussen functioneel fysiek contact en regulerend fysiek optreden. Functioneel fysiek contact is altijd toegestaan. Wanneer een leraar een kind goed op de stoel zet om de juiste schrijfhouding te krijgen, is er sprake van een vorm van functioneel fysiek contact.

  Regulerend fysiek optreden (bijv. het vastpakken en naar buiten begeleiden) geeft altijd reden tot voorzichtigheid. Er mag echter door dat voorzichtige optreden geen onveilige situatie ontstaan. Het blijft een grijs gebied, maar als regulerend fysiek optreden gericht is op de veiligheid van de leerling, van medeleerlingen of van anderen, dan wordt er geen grens overschreden. Mits het ingrijpen proportioneel is, dus passend bij de situatie.

 • Welke officieel goedgekeurde antipestprogramma’s zijn er voorhanden?

  Zoals al eerder is aangegeven is er niet één programma dat aan alle eisen voldoet. De volgende programma’s zijn (na toetsing aan de criteria) door de commissie aangemerkt als veelbelovend/voorlopig goedgekeurd.

  • KiVa (po)
  • PRIMA (po)
  • Kanjertraining (po/vo)
  • Vreedzame school (po/vo/so)
  • Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) (po/vo/so)
  • Taakspel (po/vo/so)
  • Alles Kidzzz (po)
  • Plezier op school (po/vo)
  • Sta sterk (training) (po/vo/so)

  De volgende programma’s kunnen na enkele verbeteringen mogelijk alsnog worden goedgekeurd. Het gaat hierbij met name om een verbetering in de empirische en/of theoretische onderbouwing van het programma.

  • School Wide Positive Behavior Programma (SWPBS)
  • Omgaan met elkaar
  • Zippy’s vrienden
  • Pestkoppen stoppen