Agenda

Nieuwe bijeenkomsten

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox HRM

In deze toolbox vindt u hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het goed organiseren van HRM en personeelsbeleid.

CAO PO 2014 - 2015

Veelgestelde vragen

  • Worden de nieuwe regels rond zwangerschaps- en/of bevallingsverlof opgenomen in de CAO PO?

    Tot 1 juli 2016 komt er geen nieuwe cao PO en worden de regels in de cao niet aangepast. Wij streven ernaar de volgende cao wel aan te passen aan alle nieuwe regels.

  • Hoe gaan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds om met vakantiedagen die door samenloop met een andere verlofvorm op een later moment worden opgenomen?

    Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten voor een vervanger niet.  Schoolbesturen krijgen een vergoeding voor de loonkosten tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van UWV. Hier moet ook de vervanger bij opname van resterend vakantieverlof van worden betaald. Indien een vervanger wordt aangesteld tijdens de opname van dit resterend vakantieverlof, vergoedt het Participatiefonds de WW-kosten wel (mits aan alle overige vereisten is voldaan).

  • Een medewerker heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten en daardoor heeft zij op het moment dat ze uit dienst treedt nog vakantiedagen staan. Hoe ga ik daarmee om?

    Het vakantieverlof dat nog niet is genoten moet worden uitbetaald bij einde dienstverband.