Agenda

Nieuwe bijeenkomsten

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox HRM

In deze toolbox vindt u hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het goed organiseren van HRM en personeelsbeleid.

CAO PO 2014 - 2015

Veelgestelde vragen

 • Moet per 1 juli 2015 het afspiegelingsbeginsel gebruikt worden bij plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) en kan ontslag pas plaatsvinden nadat een werknemer een jaar in het RDDF heeft gestaan?

  Op 1 juli 2015 geldt voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs nieuw ontslagrecht. De ontslagroutes zoals die ook in de marktsector gelden, zijn dan op het bijzonder onderwijs ook van toepassing. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid ook van toepassing op onze ontslagprocedures, werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid. Dat betekent dat het beginsel van last in, first out (lifo) niet meer houdbaar is en schoolbesturen in het bijzonder onderwijs personeel moeten laten afvloeien volgens het afspiegelingsbeginsel van UWV. RDDF-plaatsing blijft gehandhaafd en net als nu het geval is kan er een jaar gebruikt worden om gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk te voorkomen. Door de plaatsing te baseren op het afspiegelingsbeginsel wordt er rekening gehouden met de toets die UWV verplicht is te doen als er na een jaar toch ontslagen moeten vallen. De datum 1 augustus 2015 kan als peildatum voor het afspiegelingsbeginsel worden genomen.

 • Er komt voorlopig geen nieuwe CAO. Wat betekent dit voor de ketenbepaling van artikel 3.5 CAO PO?

  Aangezien er voorlopig geen nieuwe cao komt en de huidige cao door blijft lopen, kan het bijzonder onderwijs gebruik maken van het overgangsrecht met betrekking tot de ketenregeling. De regeling zoals die nu in artikel 3.5 CAO PO staat blijft nog een jaar gelden.
  Het gaat daarbij om het aantal tijdelijke contracten (onbeperkt), de maximale periode (36 maanden) en de onderbrekingstermijn (drie maanden).
  Het overgangsrecht loopt tot uiterlijk 1 juli 2016 en op dat moment geldt voor alle contracten (ook de dan lopende) direct het nieuwe recht. Let dus op dat na een jaar (op 1 juli 2016) de nieuwe ketenregeling wél gaat gelden. Dat gebeurt dan ook direct! Als er op dat moment een contract loopt, kan dat direct (óf vanwege het aantal óf vanwege de duur van de keten van tijdelijke contracten) vast worden. Het is dus zaak om geen tijdelijk dienstverband aan te gaan dat over die datum heen loopt en op grond van de nieuwe regels dan vast kan worden.

  Op het openbaar onderwijs is de Wet werk en zekerheid niet van toepassing. Artikel 4.5 CAO PO blijft hier van kracht.

   

 • Een fulltimer heeft volgens de cao recht op 428 uur vakantie per jaar, inclusief feestdagen. Hoe bepaal ik het netto aantal uren vakantie?

  De algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de begripsbepalingen van artikel 1.1 CAO PO maken onderdeel uit van het vakantieverlof. Dit betekent dat bijvoorbeeld Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag van het verlof worden afgeschreven, als deze vallen op een werkdag van de werknemer.